روزنامه ملی انیس

تأکید رئیس جمهور غنی براجرایی شدن برنامه های کمکی به آسیب دیدگان منطقه پشغور پنجشیر

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با والی  پنجشیر و تیم کاری اش، گزارش اجراآت موصوف را در رابطه به اقدامات انجام‌شده به آسیب دیده گان حادثۀ طبیعی پشغور، استماع نمود.

در این دیدار که دیروز در قصر گل‌خانه ارگ انجام شد، والی پنجشیر از پیشرفت کارها و اقدامات انجام شده پس از سفر رئیس جمهور به منطقه پشغور، شامل تهیه مواد ارتزاقی، البسه، توزیع زمین، آب صحی، سرک، مساجد، زراعت، دیوار استحکامی و کانال ها معلومات داد.

در این جلسه، مسئولین وزارت‌های مبارزه با حوادث، شهرسازی و مسکن، زراعت و مالداری، انرژی و آب، انکشاف دهات و اداره مستقل اراضی، از پیشرفت کار پروژه‌های شان در ساحۀ متذکره که در مرحلۀ سروی، دیزاین و تطبیق قرار دارد، گزارش
 دادند.

رئیس جمهور محمداشرف غنی به مسئولین ادارات متذکره هدایت داد که با توجه به آسیب‌های وارده از اثر حادثۀ طبیعی در پشغور پنجشیر واستعجالیت موضوع، در قسمت تطبیق کامل پلان‌های شان، اقدامات عاجل نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید