روزنامه ملی انیس

تأکید حقوق بشر یوناما بر حمایت از تطبیق قانون حمایت از حقوق اطفال در افغانستان

ریچارد بنت، رئیس حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد درافغانستان یا یوناما دیروز با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.

ریچارد بنت از تلاش های صورت گرفته در راستای حمایت ازحقوق اطفال در افغانستان ابراز خرسندی کرد و از نقش استاد دانش در راستای حمایت از حقوق بشر، حقوق زن و حقوق کودک ستایش کرد. رئیس حقوق بشر یوناما برای تطبیق مفاد قانون حمایت از حقوق کودکان علاوه بر جدیت دولت، بر فرهنگ سازی اجتماعی نیز تأکید کرد.

وی از برگزاری یک فستیوال فیلم کوتاه با موضوعیت حمایت از حقوق اطفال توسط بخش حقوق بشر یوناما در کابل خبر داد و از فیلم سازان افغانستان خواست در این زمینه آثار شان را شریک کنند. 

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور تلاش ها و فعالیت های حقوق بشریوناما را در افغانستان مؤثر عنوان کرد و از طرح برگزاری فستیوال فیلم کوتاه برای فرهنگ سازی در راستای حمایت از حقوق طفل استقبال و اعلام حمایت کرد.

وی گفت که دولت افغانستان در خصوص حمایت از حقوق کودکان تاکنون فعالیت های قابل توجه انجام داده و انفاذ قانون حمایت از حقوق طفل در ماه های قبل یک نمونه بارز آن است. استاد دانش گفت که برای تطبیق بهتر مفاد این قانون، تشکیل کمیسیون حمایت از حقوق طفل با عضویت نهاد های مرتبط به رهبری معاون دوم رئیس جمهور در متن این قانون، پیش بینی شده است.

قابل تذکار است که یک کمیته تخنیکی به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و نیز کمیته های ولایتی به ریاست والی هر ولایت نیز برای تطبیق احکام قانون حمایت از حقوق اطفال در این قانون در نظر گرفته شده است.

استاد دانش همچنین بیان داشت که برای چگونگی تطبیق احکام قانون حمایت از حقوق طفل، تدوین و تنظیم یک پالیسی جامع نیز ضرورت است که بخش حقوق بشر یوناما می تواند در این قسمت همکاری لازم را داشته باشد.

آقای ریچارد بنت نیز وعده سپرد که در بخش تطبیق قانون حمایت از حقوق طفل با نهادهای مرتبط همکاری همه جانبه خواهد کرد. وی همچنین گفت که دولت افغانستان در بخش جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نهاد های امنیتی موفقیت های خوبی داشته است؛ ولی مخالفین مسلح دولت افغانستان حقوق کودکان را رعایت نمی کنند و از آنها در صفوف جنگجویان خود سوء استفاده می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید