روزنامه ملی انیس

تأکید حسینه صافی برهمکاری های بیشترموسسه فیروزکوه درعرصه فرهنگی

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز با مشاورامورمیراث های فرهنگی موسسه فیروزکوه درکابل دیدار کرد .

به گزارش خبرنگارآژانس باختر:  دراین دیدارمشاورامورمیراث های فرهنگی موسسه فیروزکوه، دررابطه به کارکرد ها و فعالیت های آن نهاد درافغانستان معلومات داد و گفت که فیروز کوه درسال ۲۰۰۶ میلادی درکابل به فعالیت آغازکرد و دربخش های میراث های فرهنگی به ویژه میراث های فرهنگی غیر ملموس، تعلیم و آموزش و انکشاف اهالی منطقه کار میکند.

اوافزود که در۱۲ سال گذشته ۱۵۰ خانه با حفظ اصالت تاریخی آن درکابل ازسوی فیروزکوه ترمیم شد و درزمینه ارتقای ظرفیت مردم
محل درراستای حفاظت میراث های فرهنگی برنامه های آموزشی برگزارگردیده است .

وی اضافه کرد که موسسه فیروزکوه دربخش های هنری به ویژه درعرصه های صنایع دستی  کندن کاری روی چوب ، قالین بافی ، حکاکی  زرگری و خطاطی شاگران زیادی را آموزش داده و فعالیت های تولیدی نیزدارد . 

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازکارکرد های موسسه فیروزکوه دربخش های فرهنگی وبه خصوص درزمینه حفاظت از فرهنگ اصیل کشور، ستایش کرد و افزود که فعالیت های فرهنگی موسسه فیروزکوه باید درچوکات تفاهمنامه میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و فیروزکوه تنظیم شود.

همچنان حسینه صافی تاکید کرد که دررابطه معرفی آثارو آبدات تاریخی افغانستان به جهان و گنجانیدن آن به لست میراث های فرهنگی جهانی باید تلاش بیشتر صورت بگیرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید