روزنامه ملی انیس

تأکید بیشتر روی استفاده از تولیدات و محصولات داخلی در کمیسیون تدارکات ملی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام یکشنبه در قصر گل‌خانۀ ارگ برگزار گردید. در این جلسه، ۱۸ مورد تدارکاتی بررسی شد که در نتیجه، ۱۶ مورد آن به ارزش بیش از ۱.۲۳ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظورگردید. از سوی‌هم وزارت دفاع ملی درخواست منظوری پیشنهاد پیرامون تصمیم‌گیری در مورد ارائه قیمت‌های یکسان شرکت‌های داوطلب در پروژۀ تدارک یک قلم برنج پلوی وطنی با کیفیت در سه لات را ارائه نمود که پس از بررسی‌های همه‌جانبه از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

علاوه برآن، قرارداد پروژۀ اعمار تعمیر مکتب ۱۲ صنفی همراه با تجهیزات آن برای مکتب اشتو در ولسوالی میرامور ولایت دایکندی مربوط وزارت معارف به‌منظور بررسی‌های همه‌جانبه از سوی این وزارت و ادارۀ تدارکات ملی اعاده گردید. اما درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ تدارک ۲۲ قلم میوۀ تازه ضرورت ریاست خدمات برای ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری مربوط ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی جمهوری اسلامی افغانستان، از سوی کمیسیون تدارکات ملی رد گردید و به این نهاد وظیفه سپرده شد تا تمامی میوه جات را از محصولات داخلی فراهم نماید.

حین بحث بالای پروژۀ تهیه و چاپ ۱.۹ میلیون جلد کتاب درسی، رئیس‌جمهور غنی به وزارت معارف هدایت داد تا از پروژۀ مذکور نظارت همه‌جانبه نموده و چاپ این کتاب‌ها باید در داخل کشور صورت بگیرد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درخواست منظوری تعدیل قراردادهای انترنت بندویت افغان‌تیلی‌کام با کاهش قیمت را نمود و مورد تایید قرار گرفت، اما پیشنهاد این وزارت برای آغاز طی مراحل تدارکاتی با شرکت SKYTECH به‌منظور شفافیت و رقابت میان شرکت‌ها از سوی کمیسیون رد گردید. رئیس‌جمهور به وزارت‌های مالیه و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هدایت داد تا به منظور کاهش قیمت و افزایش کیفیت انترنت در کشور با کشورهای فراهم‌کنندۀ انترنت، مذاکره نمایند.

در همین‌حال، د افغانستان برشنا شرکت درخواست منظوری تعدیل در روش و طرز پرداخت‌های قرارداد پروژۀ تمدید لین برق ۲۲۰ کیلو ولت غزنی الی قندهار را ارایه نمود که مورد تایید کمیسیون قرارگرفت. وزارت انرژی و آب درخواست منظوری فسخ مراحل تدارکاتی پروژه های آب کیلی، تنگی شادیان، شاه عبدالله و شورابه از دیزاین و ساختمان در یک مرحله، و امر آغاز مراحل تدارکاتی مجدد پروژه های فوق الذکر بشکل دیزاین و بعداً ساختمان را به جلسه پیشکش نمود که پس از بررسی‌های همه‌جانبه منظور گردید.

از سوی‌هم طبق اجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق فیصلۀ کمیسیون تدارکات ملی پیرامون پروژۀ قرارداد تدارک ۱۸۶ قلم ریجنت‌های لابراتواری و محلولات طبی ضرورت قوماندانی صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی را به بحث گرفتند که مورد تایید قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید