روزنامه ملی انیس

تأمین عدالت و رعایت حقوق زنان و مادران کشور، در قبال وظایف اجتماعی

این حقیقت مسلم نباید فراموش گردد که زن، مادر، خواهر و همراز شوهر است، همچنان یار و یاور و پرستار فرزندان و نونهالانی که آینده سازان کشور گفته می شوند به شمار می رود. اما متأسفانه که گاهی، آگاهانه و یا ناخودآگاه، حقوق و احترام این گوهر کم پیدا کمتر رعایت می گردد، در حالی که همین موجود واجب الاحترام پرورش دهنده خردمندترین و عالیترین افراد جامعه حتا با صلاحیت ترین فرد مقتدر کشور یعنی رئیس جمهور و سایر افراد جامعه در هر مقام و منزلت که قرار دارند و یا قرار می گیرند می باشد.

این در حالیست که بررسی ها و پژوهش های اجتماعی در رابطه به زندگی مردم کشور ما و رعایت حقوق افراد جامعه گواهی از آن دارد که نقش زنان و مردان نسبت سنتی بودن جامعه و موجودیت عنعنات و رسوم باقیمانده از سالیان قدیم باهم تفاوت می داشته باشند، بناءً به خاطر برجسته شدن نقش سازنده زنان در کشور ما و از میان برداشتن تفاوت هایی که عامل خشونت ها و نابرابری ها در پروسه زندگی زنا شوهری و در جریان تربیت و پرورش اطفال و کودکان می گردد، باید با والدین به ویژه آنعده از خانواده هایی که از سواد کافی برخوردار نمی باشند و از حقوق حقه زنان در جامعه و قوانین موضوعه کشور و از همه مهمتر حتا مسایل دینی و شریعت اسلامی، در برخوردهای اجتماعی و خانوادگی و زندگی یومیه اجتماعی که هدف عمده همانا روابط زنا شوهری است، اکثراً طور شاید و باید آگاهی و معلومات ندارند.

لهذا باید دقت زیادتر به خرج داده شود، تا خانواده ها، در مجموع افراد جامعه اعم از زن و مرد احساسات خویش را همیشه و در تمام اوقات تحت کنترول داشته باشند و باهم شریک سازند، تا کودکان خانواده که در حقیقت مقلد اعمال و کردار پدر و مادر اند، دور از مسایلی که عامل خشونت می گردد تربیت نشوند و از بهترین مسایل زندگی خانوادگی برخوردار گردند و مسایلی که عامل بروز خشونت در آینده آنان می گردد چیزی به ارث نبرند و افراد سالم برای جامعه به بار آیند.

باید اذعان داشت که در همین راستا والدین یعنی پدر و مادر نیز وظیفه دارند تا علاوه بر سودمند واقع شدن برای تربیت سالم کوکان شان در جامعه تلاش نمایند تا فرزندان خود را به عنوان افراد بادرک و مؤفق به جامعه تربیت و تقدیم کنند.

بررسی ها و پژوهش های علمی می رساند، زمانی که زن و شوهر ذهنیت و شیوه رفتار و خاصیت های برخورد و حرکات یکدیگر را درک کنند و از خوی و خاصیت همدیگر آگاهی داشته باشند، بدون شک و تردید روابط عاطفی مثبت نسبت به یکدیگر پیدا می کنند و عواملی که در بروز خشونت ها تأثیر دارد ایجاد نمی شود، از نگاه روانشناسی نیاز است تا زن و شوهر در خانواده قادر به شناخت و حتا پیش بین احساسات و درک یکیدگر در مواقع و شرایط مختلف باشند و در رعایت حقوق و ایجاد شرایط فضای گرم خانواده و صمیمیت زناشوهری زبان مشترک پیدا کنند.

طوری که تجارب زندگی خانوادگی نشان می دهد، افراد زیادی در خانواده ها هستند که یا از احساسات و درک ذهنیت خود آگاهی ندارند، یا این که اصلاً به صورت ریشه یی و بنیادی آنرا درست درک نمی کنند و نمی فهمند، بنابر همین مسأله بی اطلاعی و عدم آگاهی از واقعیت های ادراکی، تنش و خشونت های خانوادگی بروز می کند.

اما در همین راستا دیده می شود افراد مؤفق که از احساسات خوبی برخوردار اند و درک درست از زندگی خانوادگی دارند، زندگی و زنا شوهری را با محبت سپری می کنند، مناسبات خوب عاطفی در میان اعضای آن خانواده حکمفرما می باشد و هیچ خشونت در زندگی شان رونما نمی گردد.

بر اساس عقیده کارشناسان عرصه اجتماعی، عدم عاطفه و کمرنگی محبت در میان بعضی از خانواده ها به ویژه میان زن و شوهر موجب می شود که اعضای خانواده دچار مشکل و پیامدهای شوند که خشونت های ناخوشایندی را در قبال داشته و دارد. اما خوشبختانه این مشکل به مرور زمان و با گرم شدن عرصه محبت آهسته آهسته به بهبود می گراید و عقیده های روانی که در ارتقای سطح احساسات در مردان عامل ناهنجاری ها و منتج به بروز خشونت میان زن و شوهر می گردد، از میان برداشته می شود و این محبت خانوادگی در حقیقت روی تربیت فرزندان نیز تأثیر وارد می نماید.

قابل تذکار است که پروسه زندگی خانوادگی و رعایت حقوق زن در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در مسایل دولتداری از جمله مسایل و موضوعات  مهمی اند که ابعاد مختلف این رویدادها به عنوان هشت مارچ یا روز عدالت طلبی و حق خواهی زنان، چه در داخل جامعه و چه در عرصه بین المللی مورد دادخواهی و بررسی قرار گرفته و رقم خورده است. هشتم مارچ به عنوان الگوی رعایت ارائه حق و حقوق زنان در تاریخ مبارزات زنان در دفتر سازمان ملل متحد درج و ثبت گردیده است و برای زنده نگهداشتن و گسترش دستاوردهای با ارزش از این روز که ممثل رعایت حقوق زنان این نیم پیکر جامعه در کشورهای جهان همه ساله گرامیداشت به عمل می آید.

انتظار می رود که در کنار موضوعات ادراکی در قبال زندگی زنا شوهری در خانواده ها، مشکل کم رنگ بودن حضور زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاملاً حل گردد و زنان به عنوان همکار نزدیک مردان در تمام عرصه های اجتماعی فعالیت های شان چشم گیر و پررنگ شود و با انجام فعالیت های ثمربخش بتوانند نیم پیکر بودن خویش را در جامعه بشری کاملاً ثابت سازند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید