روزنامه ملی انیس

تأمین صلح پایدار بدون حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها ممکن نیست

معصوم استانکزی، رئیس هیئت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان می‌گوید که تأمین صلح پایدار در کشور بدون حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌‌های قومی و مذهبی ممکن نخواهد بود.
استانکزی دیروز هنگام سخنرانی در نشست بین‌المللی ژنیو در مورد صلح افغانستان حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها را در روند صلح، ضروری خواند. استانکزی می‌گوید که بدون حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در روند صلح، تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور ممکن نخواهد بود.
رئیس هیئت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان می‌افزاید که طالبان تغییرات به میان آمده در جریان دو دهۀ گذشته در کشور را مشاهده می‌کنند و نمی‌توانند این تغییرات را نادیده بگیرند. او تأکید می‌ورزد که این گروه در روند صلح باید به حقوق زنان و حقوق بشر که بنیاد نظام دموکراتیک کنونی را شکل می‌دهد، تن بدهند.
استانکزی همچنان حفظ حقوق پناهنده‌گان و پیش‌بینی مکانیزم‌های روشنی برای بازگشت مهاجران به کشور را در روند صلح ضروری عنوان می‌کند. رئیس هیئت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان با طالبان تأکید می‌ورزد که افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان روند صلح را تهدید می‌کند. از همین‌رو، استانکزی از طالبان می‌خواهد که خشونت‌ها را به هدف پیشرفت در روند صلح، کاهش دهند.
گفتنی است که نشست بین‌المللی ژنیو در مورد افغانستان برای دو روز در پایتخت کشور سویس برگزار شده است. روز اول این نشست به روند صلح افغانستان و روز دوم به تعهد جامعۀ جهانی به ادامۀ کمک‌های مالی به این کشور اختصاص یافته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید