روزنامه ملی انیس

تأمین صلح و سراغ راهکار های آرامش در کشور، نویدی برای بهبود زندگی مردم

همیشه گفته می شود که صلح یک ودیعه نهایت قیمت بها و با ارزش می باشد که واژه شرین تر از آن کمتر سراغ می گردد، زیرا با گسترش آرامش و تأمین صلح در کشور افراد جامعه می توانند از لذت زندگی برخوردار گردند، اهل دانش و خبره می گویند که اهمیت و ارزش والای صلح باید با تلخ کامی های ناشی از ناآرامی جنگ مورد بررسی وقیمت گذاری قرار داده شود و تأثیرات ناگوار این واژه های شیرین را در پروسه زندگی مردم کشور سراغ نمود و مورد مطالعه قرار داد.

زمانی که صلح بالاثر تلاشهای مردم صلح دوست کشور ما و آنانی که خود را حامیان وطن در این سرزمین می دانند و با فداکاری های این افراد وطندوست صلح و آرامش تأمین گردد، نه تنها زندگی مردم کشور ما رونق پیدا می کند، بلکه سکتورها و نهاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما گسترش پیدا می کند، و تأثیرات مثبت و خوشایند صلح عامل آرامش کشورهای منطقه می گردد و نوای روح بخش صلح فضای زندگی مردم کشور ما و کشورهای منطقه را لذت بخش می سازد.

زیرا براساس تجارب و برداشت پژوهشگران امور اجتماعی، آنچه که امروز به عنوان ودیعه بزرگ و پراهمیت و تأمین کننده بهبود شرایط زندگی افراد جامعه نقش اساسی و سازنده دارد، همانا صلح و آرامش سرتاسری در کشور جنگ زنده ما است، پدیده خوشایندی که در طول چهاردهه جنگ و نارامی مردم کشور ما برای دستیابی به صلح و آرامش شب و روز با انجام تلاشهای زیاد حتا جان های شیرین خود را از دست داده اند، ولی دشمنان سوگند خورده کشور ما که نمی خواهند مردم کشور ما در فضای صلح و آرامش زندگی کنند پروسه صلح و تامین امنیت را با راه اندازی حملات انتحاری و کشتار مردم بی گناه کشور ما، زندگی  مردم را مختل و دچار سردرگمی نمودند، خوشبختانه که اکنون بعد از تلاشهای زیاد پروسه صلح در حال گسترش است و با نشست اخیریکه در قطر تدویر یافت طی گفتگوهای بین الافغانی که اصلاً غیر رسمی وانمود می گردد بازهم با قطعنامه که در روز دوم این نشست صادر گردید، امیدواری های را مبنی بر دستیابی به راهکار مذاکرات اصلی و رسمی بین الافغانی یا گفتگوهای رو در رو با نمایندگان و طرف مقابل یعنی گروه طالبان برای مردم نوید داد، یقین و باور کامل داریم که با تداوم مذاکرات بین الافغانی و نشست ها میان گروه طالبان و نمایندگان دولت، زمینه دسترسی به صلح و آرامش مساعد خواهد گردید.

مردم تشنه به صلح کشورما در انتظار آنند تا با مساعد شدن شرایط صلح طرف های درگیر منازعات کنونی در کشور، به خاطر صلح و آرامش به ندای برحق مردم این سرزمین لبیک گویند و تلاشهای خود را برای تأمین امنیت و صلح سراسری تشدید بخشند تا جنگ و ناآرامی از کشورجنگ زده ما رخت بربندد، صلح سراسری جاگزین نارامی ها گردد مردم ما انتظار دارند که از همین اکنون که زمینه تأمین آرامش و صلح بالاثر تلاشهای صلح جویانه نماینده خاص امریکا و کشورهای صلح دوست مساعد گرددیده است گروه طالبان که خود را علاقه مند صلح وانمود می سازند با استفاده از عقل و خرد افغانیت به صدای صلح و آشتی لبیک بگویند و در کنار مردم صلحدوست و صلح پسند خویش قرار گیرند و از زیر یوغ بیگانگان خود را نجات دهند و در فضای آزاد و مردانگی زندگی کنند و برای آبادانی ویرانی های ناشی از جنگ در کشور خود برادروار سهم بگیرند و حلقه غلامی را از گوش بکشند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید