روزنامه ملی انیس

تأمین صلح وثبات را باید در پرتو تطبیق قوانین و رعایت حقوق بشری سراغ نمود نه  در گسترش خشونت

ثمرهَ تلخ و بروز نا آرامی های ناشی از جنگ های تحمیلی در طول چهار دهه گذشته و به خصوص در چند سال اخیر بدون قتل و کشتار افراد بیگناه جامعه و نا آرامی شهروندان کشور ما چیزی دیگر نبوده است، جنگ و نا آرامی ها بدون آنکه خشونت و نا آرامی ها را فزونی بخشیده و بر دشمنی ها و ویرانی های کشور ما افزایش به عمل آورده است، اصلاً حاصل و نتیجه که بتوان از آن به عنوان یک دستاورد تذکار به عمل آورد در طول سالیان جنگ به چشم نمی خورد و تداوم جنگ که در اثر خشونت های رویداد های سازمان یافته و بروز دشمنی، قتل و کشتار شهروندان بوجود می آید، فقط و فقط دشمنی ها را زیادتر می سازد و در آخرین تحلیل آب به آسیاب دشمن می ریزد، دشمنی که در خارج از کشور با همه امکانات زندگی پر از لذت و شادمانی را با تجارت خون مردم بیچاره کشور ما سپری می کند و با کشتن برادر توسط برادر بازهم برزندگی مجلل خویش فزونی می بخشد و با شعله ور نگهداشتن آتش جنگ و گسترش خشونت ها به ویرانی کشور ما و دشمنی میان مردم و حتا خانواده های رنجدیده سرزمین ما افزایش زیادتر ایجاد می نماید.

این در حالیست که مردم تشنه به صلح کشور ما شب و روز در تلاش آنند تا با بدست آوردن راهکار دستیابی به صلح، هرچه زودتر آتش جنگ در کشور ویران شده ما خاموش گردد و به کاهش خشونت ها و دشمنی ها، صلح که یک پدیده پسندیده برای مردم کشور ما گفته می شود هرچه زودتر در سرزمین جنگ زده ما تأمین گردد، روی همین هدف و آرزو، مردم کشور ما از اعلان کاهش خشونت جمعه شب از طریق گروه مسلح طالبان که درقبال توافقاتی که بالاثر نشست های یازده گانه میان نمایندگان طالبان و نماینده خاص ایالات متحده امریکا زلمی خلیل زاد اعلان گردید، استقبال کردند و این اقدام را که برای یک هفته خشونت ها کاهش می یابد و از بروز جنگ ها، جلوگیری می گردد، راهکار خوبی برای مساعد شدن زمینه آتش بس و تأمین صلح در پرتو مذاکرات بین الافغانی وانمود می سازند، انتظار می رود که با چنین شرایط حساس گروه های تند رو و جنگ طلب داعش و القاعده که همیشه طرفدار جنگ و نا آرامی در کشور ما و نگرانی مردم صلح دوست افغانستان می باشند با راه اندازی نا آرامی ها و شعله ور نگهداشتن آتش جنگ، زمینه شرایط دستیابی به آرامی را که سرآغاز تأمین صلح و تدویر نشست بین الافغانی گفته می شود نتوانند مختل سازند.

و با آمادگی های نیروهای امنیتی کشور  که گرفته اند، جلو خرابکاری ها و حملات این گروه ها گرفته شود، این انتظار مردم ما از نیروهای امنیتی در جلوگیری از مختل ساختن شرایط کاهش خشونت در حالی مورد بحث قرار می گیرد که رئیس جمهور کشور و مسئولان نهاد های امنیتی، تعهد سپردند که برای سرکوب گروه های مسلح مخالف که خیال مختل ساختن زندگی مردم و پروسه صلح را داشته باشند، آمادگی کامل دارند و در همین شبا روز هایی که پروسه کاهش خشونت براساس تلاش های امریکا و نمایندگان گروه مسلح طالبان برای یک هفته ادامه دارد، برای هیچ یک از گروه های تند رو القاعده و داعش اجازه فعالیت های تخریبی و نا آرام ساختن مردم را نمی دهند، این در حالیست که براساس هدایت رئیس جمهور غنی، نیروهای امنیتی افغان تا ختم هفته کاهش خشونت در قرارگاه های شان به حالت آماده باش قرار دارند و در این مدت به هیچ یک از گروه های تند رو و خلاف کار که طرفدار جنگ اند اجازه فعالیت های تخریبی و برهم زدن نظم و آرامش را نمی دهند.

مردم صلح دوست کشور ما که در طول چهار دهه گذشته روز های نهایت دشوار را درمیان آتش جنگ سپری کرده اند، شب و روز در انتظار آرامی و صلح اند، اکنون که روزنه کوچکی به خاطر دستیابی به صلح برای مردم کشور ما مساعد گردیده است از نیرهای امنیتی کشور خویش توقع دارند تا جلو گروه های جنگ طلب را تحت هرنام و نشانی که باشند بگیرند و نگذارند که امید واری آنانرا در قبال صلح به یأس و نا امیدی مبدل سازند.

یقین و باور کامل داریم که با همکاری مردم صلح دوست کشور ما و تلاشهای جامعه جهانی، بعد از گذشت هفته کاهش خشونت، زمینه مذاکرات بین الافغانی مساعد گردد و با مذاکرات هیئت دولت با نمایندگان طالبان شرایط دستیابی به صلح و آرامش در کشور ما مساعد شود، و آتش جنگ و نا آرامی برای ابد در این سرزمین ویرانه خاموش گردد.

اما آنچه که در روند صلح و برگزاری مذاکرات بین الافغانی برای مردم کشور ما مایه نگرانی می باشد، همانا مداخلات بی مورد سازمانهای سیاسی وابسته استخبارات نظامی کشور همسایه ما که در طول سالیان جنگ هیزم انداز آتش جنگ در افغانستان بوده اند و با پرورش و تربیت تروریستان تلاش کردند تا زندگی آرام مردم ما را دچار مشکلات و نا امنی سازند و از شرایط نا امن استفاده کنند و اگرچه در نشست های اخیر به خصوص در نشست بروکسل که وزیران دفاع کشور های عضو ناتو و ایالات متحده امریکا حضور داشتند، نماینده پاکستان بازهم برتعهدات خود مبنی بر عدم مداخلات در امور افغانستان پافشاری نمود و همچنان صدراعظم پاکستان در جلسه مونیخ و نشست جلسه نظامی ناتو، برای جلوگیری از مداخلات نظامی و فعالیت های تروریستان که از خاک پاکستان سازماندهی می گردد، تجدید تهعد نمود که از مداخله های تروریستان به افغانستان جلوگیری خواهد گردید در پروسه تأمین و راه اندازی مذاکرات بین الافغانی همکاری خواهند کرد. اما اینکه در سایر تعهدات خویش وفاداری نکرده اند نمی توان براین گفته های زمامداران پاکستان چندان باور کرد، اما انتظار داریم که در ختم پروسه کاهش خشونت شرایط تأمین صلح با تدویر مذاکرات بین الافغانی شرایط مساعد گردد. 

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید