روزنامه ملی انیس

تأخیر در اعلام نتایج بیشتر از این به صلاح کشور نیست

تأخیردر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست  جمهوری ششم میزان سالروان به هیچ صورت مورد پذیرش و قبول مردم افغانستان نیست، مردمی که سالیان درازی جنگ، خشونت، دربدری وآوره گی را تجربه کرده و مصائب و آلام آنرا با گوشت وپوست لمس نموده اند.

هرچند سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که این کمیسیون در حال حاضر سرگرم جمع بندی نتایج آرای است که در ۲۷ ولایت کار تفتیش وبازشماری آن، پایان یافته است و این کمیسیون چشم به راه بازشدن دفاتر شان در ۷ ولایت دیگر می باشد که از سوی معترضان بسته شده است،  اما در شرایط کنونی و تظاهرات معترضان در شماری از ولایات قطعاً به نفع اوضاع کنونی کشور نمی باشد، هرچند نظر به قانون اساسی افغانستان، تظاهرات و راهپیمایی های مسالمت آمیز، حق هر شهروند این کشور است، اما در شرایط کنونی که ما درگیر معضلات نهایتاً بزرگ امنیتی و روند گفتگو های صلح در بیرون از کشور هستیم زیانبار می باشد. 

بنابر این هنوز فرصت است  تا دسته های انتخاباتی در تفاهم با کمیسیون  مستقل انتخابات چالش های انتخاباتی را مطابق طرزالعمل و قوانین انتخاباتی حل و فصل کنندو نگذارند که مشکلی بر مشکلات مردم ما افزوده شود.

به تازگی نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان اعلام کرده اند که راه حل فنی برای رفع بن بست انتخابات این است، محلاتی که از نظر دسته های انتخاباتی مشکل دارند، از سوی ناظران بین المللی و داخلی در حضور داشت دسته های انتخاباتی، تفتیش شود  تا مورد پذیرش همه قرار گیرد تا موانعی که اکنون در برابر شمارش آرای ۷ ولایت ایجاد شده، برطرف شود و مشکل انتخابات در همآهنگی همه طرف ها حل گردد، زیرا تأخیر در اعلام نتایج بیشتر از این به صلاح کشور نیست.

بنابرین کمیسیون مستقل انتخابات منحیث حامی این روند ملی و دموکراتیک، بایست این فرصت ها را از دست ندهد و از جا بجنبد و در تفاهم و همآهنگی با ناظران ملی و بین المللی وستاد های انتخاباتی به این معضل نقطه پایان بگذارد و این را نباید فراموش کند که این نهاد ملی و دموکراتیک رسالتی بزرگی ایمانی، وجدانی و تاریخی را در قبال مردم و سرنوشت آرای شان دارد، زیرا مردم  افغانستان با تمام مشکلات به پای صندوق های رأیدهی رفتند، به نفع نظام جمهوریت رأی خود را استعمال کردند و اکنون نیز خواهان نهادینه شدن نظام دموکراتیک و  مردم سالار اند تا بتوانند از این طریق معضلات، دشواری ها وناهنجاری هایی کنونی را که دامن گیر شان است، با تسامح و تساهل آنان را برطرف
 سازند.  

ممکن است شما دوست داشته باشید