روزنامه ملی انیس

بیکاری و عدم شغل برنگرانی مردم و سرنوشت جوانان تأثیر ناگوار وارد می کند

تجارب و گذشت روزگار از بیکاری های دوامدار تعداد زیادی از مردم که شغل و وظیفه دایمی ندارند، بروز مشکلات زیاد و مختلف را که عامل بدبختی ها  دزدی و غارت، آغشته به عمل اعتیاد مواد مخدر، روی آوردن جوانان بیکار به گروپ های مسلح مخالف، قاچاق انسان و ولگردی های زیادی گویایی دارد، از ناامنی های ناشی از بیکاری و دزدی های مسلحانه مسایل زیادی در خاطره ها و اذهان مردم جایگزین شده و خبر تلخ روزگار افراد بی‌بضاعت و بیکار جامعه ما گردیده است، به خصوص در چند سال اخیر که جوانان فارغ صنوف دوازدهم مکاتب از آزمون و امتحانات کانکور ناکام و بی نتیجه می مانند، مشکلات زیادی دامنگیر خانواده‎ها گردیده است، چرا که خانواده‌ها اکثراً خود بار مشقت بیکاری و بی‎روزگاری را به شانه می کشند و با همه ناهنجاری های روزگار به خاطر ادامه تحصیل و آموزش اولاد خویش دست و پنجه نرم می کنند تا در آینده اولاد شان به عنوان نان آورخانه همدوش با پدر و برادر خویش در ختم دوره تعلیم و آموزش مصروف کار و شغل دولتی شود و باری از شانه رئیس خانواده کم گردد اما با تأسف که عدم شغل بی نتیجه ماندن جوانان در امتحانات کانکور به عنوان آزمون بزرگی که از طریق آن به مؤسسات تحصیلات عالی، و نیمه عالی راه پیدا می کنند، امروز به مثابه یک معضل بزرگ درمیان جوانان ایجاد گردیده است.

معضل و مشکلی که نه تنها فارغان صنوف دوازدهم را در خود پیچیده است بلکه خانواده ها را نیز دچار سردرکمی ناشی از عدم شغل و بیکاری جوانان بعد از فراغت از مکاتب ولیسه ها ساخته است.

این پریشانی در شرایطی درمیان جوانان افزایش یافته است که ازیک طرف امسال اضافه از دو صد هزار فارغ صنوف دوازدهم و تعدادی هم از سایر واجدین شرایط شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی که از سالهای قبل از امتحان بازمانده بودند فقط به تعداد ۱۸۰ هزار محصل امسال شامل پروسه امتحان کانکور شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی می شوند ۲۰ هزار دیگر در بی سرنوشتی قرار می گیرد.

حالا برمسئولان دولت و حکومت وحدت ملی است که برای این جوانان که در حقیقت نیروی سازنده کشور و اعمار کنندگان جامعه و کشور در آینده اند تدابیر و تصامیم همه جانبه یی که بتواند جوانان را از بی سرنوشتی و بیکاری نجات دهد اتخاذ نمایند. تا جوانان کشور ما از مافیای مواد مخدر و قاچاق انسان و مهاجرت های اجباری نجات پیدا کنند، چرا که بیکاری و عدم شغل به عنوان مشکل بزرگ جوانان را مجبور می سازد تا برای نجات از بیکاری و بی روزگاری، شامل صفوف معتادان و یا افراد مسلح مخالف گردیده و یا تن به مهاجرت های اجباری به کشورهای همسایه بدهند هنوز که چنین شرایط دشوار به سراغ جوانان کشور ما نیامده باید مسئولان امور راهکار های مؤثری را که بتواند در حل معضل بیکاری مؤثر واقع گردد جستجو کنند و جوانان را از خطر مرگ تدریجی نجات بخشند. وبرنگرانی های خانواده ها نقطه پایان بگذارند.

سمونوال محمد نذیر کتوازی

ممکن است شما دوست داشته باشید