روزنامه ملی انیس

بیکاری جوانان، عامل تقویت صفوف معتادان وگروه های مسلح مخالف دولت

در ادبیات عامیانه مردم ما متل ها و ضرب المثل های زیاد در موارد مختلف وجود دارد، که هر کدام از این متل‌ها یا ضرب المثل ها در موقع حاد و روی موضوع خاصی به کار می رود و مردم آنرا استعمال می کنند، بگونه مثال مردم ما می گویند که (بیکاری مایه هزاران فساد است) شاید این ضرب المثل پر معنا در نظر بعضی ها حیرت برانگیز باشد و بروز صدها فساد، در قبال بیکاری جوانان به مزاج شان خوش نخورد و قبول نکنند، ولی تجارب در همین سالهای اخیر وحوادث نهایت دلخراش، غرق شدن تعدادی از جوانان به دریا های خروشان و بحرهای کشورهای غربی یا اروپا و کشته شدن صدها و حتا هزاران جوان تحصیل یافته و کم سواد در مرزهای کشورهای همسایه از جمله جمهوی اسلامی ایران و افغانستان، فقط به بهانه های مهاجرت غیرقانونی وگذشتن از مرز که هدف این مهاجران که چند سال بیکاری در برابر همین مردم بیچاره و مجبور که هدف عبور مرز فقط دسترسی به یک لقمه نان و رفع بیکاری دوامدار نسبت جنگ های تحمیلی در کشور می باشد، مورد ضربات و فیر تفنگ های پاسداران مرزی ایران قرار گرفتند و جان های شیرین خود را از دست دادند.

همچنان تعدادی زیادی از جوانان کشورما که در ختم تحصیل و اخذ سند فراغت از لیسه ها و صنوف دوازدهم با دریافت اطلاع بی نتیجه ماندن و عدم شمولیت به موسسات تحصیلات عالی، موفق به دستیابی به کار و شغل آزاد و یا کارهای دولتی نشده اند، روی مجبوریت دل به دریا زدند و راه مهاجرت به کشورهای اروپایی را از طریق قاچاقچیان انسان در پیش گرفته و به گفته مردم عوام تن به تقدیر دادند.

یک تعداد آنان که شانس به آنان یاری کرد و مؤفق به رسیدن به آنطرف آبهای بحر شدند به کشورهای اروپایی رسیدند و اما یک تعداد از جوانان که شانس کم داشتند کشتی های پلاستیکی در میان دریاها کفیده و این جوانان‌را آب به کام ماهی ها فرو برد که تا امروز از آنان نام
و نشانی نیست.

ولی از جمله جوانان بیکار و بی روزگار تعدادی به علت بیکاری و هم نشینی با افراد معتاد دچار عمل مرگ تدریجی اعتیاد شدند و زندگی شان به باد فنا رفت، ولی گروپ دیگری از جوانان بالاثر فریب حرفهای چرب و نرم قاچاقچیان مواد مخدر یا مافیای مواد مخدر را خوردند
و به صفوف آنان پیوستند و تعدادی هم به گروپ مخالفان دولت پیوستند که مرگ و زندگی شان بدست قاچاقبران گروگان مانده است و اکنون راه برگشت ندارند تا آخرین لحظات زندگی باید با مرگ دست و‌پنجه نرم کنند.

خوب حالا شما قضاوت کنید که آیا این همه دردسرو‌سرگردانی که از بیکاری ناشی می شود مایه صدها فساد گفته نمی شود؟ بناءً تمام همین بدبختی ها از بیکاری ناشی می شود و زمینه ساز صدها دردسر می گردد و‌زندگی انسانهایی که صدها آرزو باختم تحصیلات خویش در سر داشته و دارند به بازی گرفته می شود با بیان این همه دردسرهای نهایت دشوار که تذکار یافت، آشکار می گردد که بروز صدها فساد بالاثر بیکاری جوانان در اذهان انسان های بادرک تداعی می گردد و مسجم می‌شود و باور پیدا می کنند که قرار گرفتن جوانان در صف بیکاران، زمینه ساز پیوستن صدها و هزاران جوان این سرزمین به دام مخالفان دولت، صفوف معتادان، مهاجرت های اجباری و غرق شدن در آبهای بحرهای عمیق کشورهای اروپایی و گرفتار شدن به دام قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاق انسان را در قبال دارد.

اما افسوس برای مسئولان نهادهای دولتی که مسئولیت کاریابی و شغل برای جوانان را دارند و همیشه از این جوانان به عنوان آینده سازان و آبادگران خرابی های جنگ های تحمیلی یادآوری می کنند و این جوانان توانمند را وارثان اصلی و برحق این سرزمین می گویند، ولی در مورد راهکارهایی که بتواند جوانان رشید و تحصیل کرده کشور را از هلاکت و بربادی نجات دهد کمتر عطف توجه
می داشته باشند و اصلاً برای تعیین سرنوشت آنان کمتر می اندیشند و فقط با همین سازنده گفتن ها و بالنده گفتن ها در قبال جوانان کشور بسنده می کنند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید