روزنامه ملی انیس

بینوا شاعر، نویسنده و محقق چیره دست

عبدالرؤوف بینوا نویسنده ، محقق شاعر و خوشنویس کشور در ولایت قندهار چشم به جهان گشود، بینوا تحصیلات خصوصی اش را زیر نظر برادر و پدرش مفتی عبدالله به اتمام رساند.

 موصوف یکی از فعالین وبنیانگذاران حزب ویش زلمیان و اولین منشی این حزب بود
وی در جریده انگار مقاله می نوشت .

بینوا مدت ۳۶ سال در امور رسمی دولت خدمت نمود، وی طی این سالها ، وظایف ومقامهای مختلف را عهده دار بود.

بینوا در مقامهای مدیریت ، استاد پوهنتون ، ریاست ، وزارت و نمایندگی مجلس ملی ایفای وظیفه نمود که آخرین سمت وی سفیر سفارت افغانستان در کشور لیبیا بود.

 عبدالرؤوف بینوا در سال ۱۳۴۵ عضویت حزب « جمعیت دموکراتیک مترقی » که توسط محمد هاشم میوند وال صدراعظم وقت تأسیس شده بود پیوست و در کابینه او به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ ایفای وظیفه می کرد.

 بعد ازاستعفای میوند وال ازمقام صدارت ، بینوا با حزب افغان ملت همکار شد، بینوا در دوره سیزدهم مجلس شورای ملی به عنوان نماینده منتخب موسی قلعه ولایت هلمند وارد مجلس گردید.

از بینوا آثار زیادی به یادگار مانده است، او بیشتر در رابطه با ادبیات
و تاریخ زبان پشتو تحقیق نموده
و شعر سروده است.

بینوا در ۲۱ جدی ۱۳۶۳ از دنیا رفت .

 اشعار بینوا به زبان های روسی ، چکی و عربی نیز ترجمه شدت، آثار و تألیفات بینوا قرار ذیل است:

۱- اوسنی لیکوال (نویسندگان معاصر ) ، شامل بیوگرافی و نمونه هایی از آثار نویسندگان معاصر  در دو جلد .

۲- هوتکی ها .

۳- دافغانستان نومیالی
(  مشاهیر افغانستان ) در دو جلد .

۴- ادبی فنون (  فنون ادبی ) .

۵- پشتوسیلنی ( حیرنی )
(  تحقیقات پشتو ) .

۶- خوشحال خان ختک سه وایی (  خوشحال خان ختک چه
می گوید ) .

۷- خوشحال او پسرلی
(  خوشحال و بهار ) .

۸- پشتو دشاهانوپه در بارکی
(  پشتو در دربار شاهان ) .

۹- نظری به پشتونستان .

۱۰- دیوان رحمان بابا ( تعلیق
و تحشیه ) .

۱۱- پشتنی میرمنی (  زن پشتون ) .

۱۲- دکاظم شیدا دیوان (  دیوان کاظم شیدا ) ، تحشیه و تصحیح .

۱۳- کاظم خان شیدا .

۱۴- پشتوکتابخانی ( ترجمه ) . ۱۵- میرویس نیکه ( میرویس بابا ) .

مسعود صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید