روزنامه ملی انیس

بیش از ۵،۴ میلیون کودک در مقابل فلج واکسین خواهند شد

وزارت صحت عامه در همکاری با اداره یونیسف و اداره سازمان صحی جهان نخستین دور کارزار فرعی واکسین پولیو را در سال ۲۰۱۹ راه اندازی می کند.

به گزارش اژانس باختر این کارزار در دور در مناطق دارای خطر بلند ویروس پولیو راه اندازی می شود از تاریخ اول تا پنجم دلو در برخی ولسوالی های زون های غرب، مرکز و جنوب شرق و از تاریخ ۸ تا ۱۲ دلو در اکثر ولسوالی های زون های شرق و غرب راه اندازی خواهند شد.

این دورکارزار، مجموعاْ ۱۷۹ولسوالی های مربوط به ۱۷ ولایت کشور را تحت پوشش قرار خواهد  داد و حدود ۵،۴ میلیون کودک زیر سن پنج سال در مقابل مرض پولیو واکسین خواهند شد.

داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه ، راه اندازی این کار زار را برای خانواده ها یک فرصت مناسب دانسته و از آنان خواست تا درب منازل شان را درجریان کارزار به روی  واکسیناتوران بگشایند و کودکان زیر سن پنج سال شان را در مقابل این مرض واکسین کنند.

وزیر صحت عامه نقش مهم را در محو پولیو  ارزنده خواند وگفت: ما همه نیاز داریم که به خاطر پایان بخشیدن مرض فلح کودکان یا پولیو با هم متحد کار کنیم.

او علاوه کرد واکسین نمودن کودک مسئولیت و مکلفیت هر مسلمان است. علمای جید دین  مقدس اسلام و مراجع معتبر دین از افغانستان و به سطح جهان اسلام راجع به اهمیت واکسین در مقابل پولیو فتوا صادرکرده اند. اگر والدین  کودکان شان را در مقابل این مرض به اثر غفلت و شایعات ناروا واکسین نکنند، در حقیقت گناه و جفای بزرگی در حق کودکان  معصوم شان مرتکب
می شوند. “

به گفته داکتران، پولیو یک مرض فلج کننده دایمی و حتی کشنده است. این مرض تداوی ندارد و  واکسین ضد پولیو تنها راه مصوون و مؤثر برای وقایه کودک در مقابل این مرض به شمار می رود.

در حال حاضر، افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشور اندیمیک پولیو در جهان باقی مانده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید