روزنامه ملی انیس

بیشترین متضرین قاچاق انسان را در کشور جوانان و اطفال تشکیل می دهند

معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروزنشستی به مناسبت از روز جهانی مبارزه علیه قاچاق انسان در کابل برگزار کرد .

این در حالی است که تا هنوز رقم دقیق درمورد قاچاق انسان در کشور وجود ندارد .

به گزارش خبر نگار آژانس باختر ” در این نشست داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که معینیت امور جوانان به خاطر از بین بردن پدیده قاچاق انسان همراه با نهاد های ملی و بین الملل کار میکند تا که این پدیده غیر قانونی کاملاً از بین برود .

او از نهاد های ، جوانان ، علمای کرام ،موسفیدان قومی
خانواده ها و نهاد های بین المللی خواست که در این مورد با معینیت امور جوانان همکاری نمایند .

دراین نشست احمد نور واقف مشاور ریاست اجرائیه صحبت کرد وگفت در شرایط امروز قاچاق انسان از پدیده های بسیار خطر ناک در جهان مبدل شده است .

به گفته وی سازمان های ملی و بین المللی در مبارزه علیه این پدیده زشت و شوم سهم دارند اما نسبت وسعت و فراه گربودن این قضیه تلاش نتیجه آن چنانی که باید میداشت ندارد .

وی افزود،  در اسلام و قوانین کشورما قاچاق جرم است .

همچنان در این نشست قدریه یزدان پرست کمیشنر حقوق بشر صحبت کرد و گفت که افغانستان و جهان یک مبارزه جدی را در مقابل قاچاق انسان انجام دهند و سطح مبارزه را بالا ببریم وقوانین کشور تطبیق و اجرایی گردد ویک کنفرانس ملی و بین المللی گرفته شود و از منبر صدا برضد این جنایت بلندگردد.

همچنان در این نشست سید عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان گفت که هر زمان که عدالت وصلح در جهان تامین شود به قاچاق انسان پایان داده میشود.

به گفته وی اگرفردی همراه قاچاقبر میرود ویا توسط قاچاقچی بر اجباری برده میشود هردو جرم است .

وی که از مهاجرت ها یاد آور شد افزود که یکی از عوامل مهم امروز زندگی انسان را خدشه دار میسازد مهاجرت تا انواع مختلف میباشد.

در پایان این نشست  فلم مستندی دراین باره به نمایش گذاشته شد .

ممکن است شما دوست داشته باشید