روزنامه ملی انیس

به پیشواز نهم حوت، روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی؛ مواظبت از نیروهای امنیتی، حمایت از تمامیت ارضی کشور است

براساس شهادت تاریخ و تجارب قهرمانی ها و از خود گذری های نیروهای امنیتی در تمام ادوار تاریخی و پروسه زندگی اجتماعی در خطه قهرمان آفرین کشور ما، همیشه نیروهای امنیتی کشور به عنوان پاسداران واقعی و وارثان مردم سلحشور افغانستان در هماهنگی و همنوایی مداوم مردم وطندوست کشور ما در انجام فعالیت های دفاعی، عرصه های اقتصادی، این سرزمین نقش سازنده داشته اند و از آبرو و حیثیت وطن آبایی خویش تاپایای جان حراست و حفاظت نموده اند.

این نیروهای با شهامت که پاسداران واقعی وطن و فرزندان صدیق مردم شجاع کشور ما اند، همیشه از حمایت کامل زمامداران دولت برخور دار اند و در مطابقت به دساتیر و رهنمودهای مسئولان امور امنیتی وظایف شان را انجام می دهند. نباید فراموش گردد که بربنیاد شهادت تاریخ هرازگاهی که دشمنان چشم طمع به سرزمین آزاده افغانها دوخته اند  زن و مرد، پیر و جوان کشور برای دفاع از ما در وطن در کنار نیروهای امینتی خود کمر همت بسته اند و بایمردی و قهرمانی و افتخارات پدران و نیاکان خویش وظایف دفاعی و حراست از وطن را تاپای جان انجام داده اند و دشمنان سرزمین خود را چنان سرکوب کرده اند که هرگز فراموش آنان نمی گردد.

دولت و زمامداران کشور ما به پاس و قدردانی از این خدمات ماندگار و پرافتخار این نیروهای شجاع و با شهامت کشور روز نهم حوت را بنام روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی نامگذاری کردند، تا از خاطرات ماندگار نیروهای قهرمان کشور قدردانی گردد و کارنامه های آنان درج اوراق زرین کشور شود.

امسال درست زمانی از نهم حوت روز پرافتخار ملی وبا میمنت نیروهای امنیتی کشورما بزرگداشت به عمل می آید که پرسه صلح بالاثر تلاش های مداوم و خستگی ناپذیر زعمای کشور و همکاری کشورهای صلح طلب با ابعاد گسترده یی در سطح افغانستان و مجامع بین المللی طی نشست ها و مذاکرات همه جانبه ادامه دارد و امکان دارد که در چند ماه آینده با تدویر نشست و محافلی، مذاکرات بین الافغانی به عنوان راهکار اصلی دستیابی به صلح که میان نمایندگان دولت و گروه طالبان صورت می گیرد، زمینه دستیابی به صلح و آرامش که آرزوی دیرینه مردم تشنه به صلح کشور ما است مساعد گردد و با توافق جانبین یعنی دولت افغانستان و گروه مسلح طالبان، جنگ و ناآرامی قطع و مردم ما در پرتو صلح و امنیت برای آبادانی ویرانه های جنگ های تحمیلی همه برادروار سهم بگیرند و با استقبال صلح، جنگ و ناآرامی خاتمه پیدا کند.

در همین روال و شرایط وظایف نیروهای امنیتی کشورما نسبت به هر وقت دیگر افزایش پیدا می کند و فعالیت های دفاعی و خدمت پاسداری آنان در قبال تطبیق برنامه های صلح  و آزادی نسبت به گذشته زیادتر می گردد، زیرا دشمنان سوگند خورده افغانستان که منافع خود را با تداوم جنگ و ناآرامی در کشور ما سراغ می کنند با اعلان آتش بس و آغاز برنامه های تأمین صلح و ثبات هرگز آرام نمی نشینند، مانند مارهای زخمی تلاش های خصمانه خو راد فزونی می بخشند تا آرامی مردم ما را که با تمام زحمات و تلاش های فرسایش به دست آورده اند، بار دیگر به ناآرامی تبدیل نمایند.

یقین و باور کامل داریم که دولت اسلامی افغانستان و مردم وطندوست کشورما که سالها رنج و اندوه بار جنگ و نآرامی را به شانه کشیده اند، با آمادگی های همه جانبه در هماهنگی با دولت به حمایت نیروهای امنیتی کمر می بندند و تمام تلاش های گروه مخالف دولت و دشمنان این سرزمین را نقش برآب می سازند، از جانب دیگر دولت اسلامی افغانستان برای حمایت دوامدار از منسوبان نیروهای امنیتی، زمینه فراگیری هرچه بیشتر آموزش های مسلکی و کار برد سلاح مدرن را که به کمک و همکاری نیروهای صلح دوست کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده امریکا با تعهداتی که در برابر نیروهای امنیتی افغانستان مبنی بر تجهیز کامل این نیروها سپرده اند و تجهیزات مدرن را به دسترس آنان قرار داده اند، اکنون از تمامیت ارضی کشور و مردم با دیانت این سرزمین پاسداری می کنند و تمام خیالات مغرضانه دشمنان را نقش برآب می سازند.قابل اذعان است که نیروهای امنیتی افغان زمانی از روز پرمیمنت و افتخار آمیز حمایت از نیروهای امنیتی بزرگداشت به عمل می آورند که در طول سال جاری موفقیت های چشم گیری به دست آورده اند و مناطق زیادی را از وجود داعش و گروه مسلح وابسته به القاعده و گروه مسلح حقانی پاکسازی کرده اند و ولسوالی های زیادی را در ولایات کندز، بغلان، ننگرهار، بدخشان، باغیس و غور نیز از وجود دشمن و مخالفان دولت پاکسازی نموده اند، بدون شک این افتخارات نیز بر اوراق زرین نیروهای امنیتی ثبت می گردد تا دستاویزی باشد برای آیندگان و پیروان نیروهای امنیتی کشور و سرمشقی باشد برای جوانان وطندوست سرزمین آزاده افغانها.انتظار می رود که با حمایت زیاد تر نیروهای امنیتی به مناسبت روز ملی حمایت از این نیروها، اوراق افتخارات این پاسداران کشور زینت بیشتری پیدا کند و صفوف نیروهای امنیتی ما با نیروی بازوان تنومند جوان تقویت بیشتر یاید.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید