روزنامه ملی انیس

به پیشواز صدمین سالروز استقلال کشور مردم سلحشور افغانستان، صدمین سالروز استقلال کشور را با فعالیت های صلح جویانه و تأمین امنیت جشن می گیرند

اکنون صدسال از روز بیادماندنی و پرافتخار پیروزی و کسب آزادی افغانستان می گذرد، روزی که عزت و غرور، پیروز میدان شد و مبارزات برحق استقلال طلبانه نیاکان سلحشور ما به ثمر رسید، روزی که بزرگترین امپراطوری دنیا که بر اساس اظهارات و گفته رهبران آنان، آفتاب در قلمرو و حکومت شان غروب نمی کرد، ولی بالاخره همین سردمداران امپراطوری بزرگ جهان در برابر رشادت دلیری و پایمردی های ملت فداکار و قهرمان افغانستان سر تعظیم خم کردند و با طلوع آفتاب آزادی، آزادی خواهی و حس آزادی طلبی بر تمام و اهمه ها غلبه نمود و مردم قهرمان این سرزمین آزادگان، با کمال افتخار در حالی که گفته می شود دست خالی بودند، ولی با شجاعت  مردانگی که خصلت افغان ها است با عزم و اراده آهنین و محکم، استقلال خود را به دست آوردند و به جهانیان اعلام نمودند.

قابل اذعان و تذکار است که کشورما نسبت وضعیت سوق الجیشی جذاب و مورد توجه که دارد اکثراً مورد علاقه مندی قدرتمندان و جهان کشایان قرار می گیرد و گاه گاهی بر این سرزمین به منظور تسلط و سیطره لشکرکشی نموده و وارد منازعه با مردم سرزمین ما شده اند، اما خوشبختانه هر بار، طعم تلخ شکست را چشیده و مجبور به ترک این خاک مردم آفرین گردیده اند.

به طور مثال از لشکرکشی تجاوز گرانه اسکندر مقدونی شروع تا تهاجم چنگیز، از تجاوز انگلیس ها و روسها شروع تا تجاوز گروه مذدور طالبان که به حمایت سازمان القاعده و آی اس آی به این دیار مردخیز به منظور تسخیر و استعمار وارد شده بودند.

ولی دیری نگذشت که هرکدام این متجاوزین با تحمل تلفات و خسارات هنگفت شکست خوردند و با سرافگندگی تمام، راهی کشورهای شان گردیدند. باید گفت که چشیدن طعم تلخ و ننگین شکست این متجاوزان، نشانگر این است که مردم این دیار مردخیز در هر عرصه از تاریخ حس استقلال طلبی را با خود داشتند و دارند و این افتخار پرارزش را به وارثین خویش به یادگار وارث مانده اند، گذشت زمان و روزگار، رشادت ابرمردان کشور ما را در پاکی و پاسداری که در طینت آنان موجود است ثبت اوراق زرین تاریخ پرافتخار کشورما ساخته است، جان فشانی های مردم سلحشور کشورما نشان می دهد که هیچ ابرقدرتی را توانایی مقاومت در برابر عزم آهنین مردم افغانستان نیست، هر بار هر مهاجمی که خواسته است بر این سرزمین حکمروایی کند و فرمان براند و یا با نیروی عظیم تا دندان مسلح وارد این خطه شود و مردم این سرزمین را به اطاعت و غلامی وادار سازد، به معضلات  چالشهای نهایت عظیمی مواجه گردیده است بعداً مجبور گردیده تا با قبول سرافگندگی، از جایی که آمده بودند، به همان آدرس و کشور برگردند، ولی با پروبال شکسته و غرور پایمال شده که حتا گاهی توانمندی راست کردن قد خود را هم نداشته اند، با شکست ننگین از افغانستان خارج شدند.اما این اجیران و غلامان حلقه به گوش، باید بدانند که افغانستان سرزمین مرگ امپراطوری ها و قدرت های عظم و بزرگی بوده، هر قدرتی که در این دیار پای کج گذاشته و یا فکر سلطه و یا تسخیر این سرزمین را در سر پرورانیده بدون شک و تردید، طعم تلخ شکست را در اثر مقاومت مردان سلحشور این زمین با پوست و گوشت خویش لمس و احساس نموده و تا اکنون نیز احساس می نماید.

بناءً درک کردند که باید با تمام ساز و برگ نظامی شان باید برگردند به کشورها و لانه های شان و هرگز با سربازگیری های محیلانه و کارگیری افراد فروخته شده به فکر استیلا و تسخیر این سرزمین مردخیز و قهرمان آفرین تلاش نکنند، زیرا ساکنان این دیار قهرمانان در هر مرحله از تاریخ توانمندی دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خویش را که از نیاکان شان به ارث برده اند، از آن تا پای جان حمایت و پاسداری می نمایند.امسال از افتخارات و قهرمانی های سلحشوران استقلال، در حالی گرامیداشت به عمل می آورند که تلاش های همه جانبه به خاطر تأمین صلح و آرامش در کشور ما ادامه دارد، یقین و باور کامل داریم که مردم قهرمان کشورما با قاطعیت تمام در تأمین صلح و ثبات کشور نسبت به هر وقت دیگر بر تلاشهای خویش می کوشند تا دستاوردهای قهرمانان کشور ما، در پروسه دفاع از استقلال کشور، در جشن صدمین سالروز استقلال، پربارتر و با ثمرتر گردد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید