روزنامه ملی انیس

به مناسبت روز بین المللی معلولان؛ حمایت از معلولان و خانواده های آنان به عنوان اعضای مساوالحقوق جامعه نباید فراموش گردد

جنگ های تحمیلی سازماندهی شده و غیر سازماندهی شده که در طول چهار دهه گذشته در افغانستان ادامه یافت و همین اکنون نیز ادامه دارد برعلاوه آنکه هزاران تن از هموطنان بیگناه و بیدفاع کشور ما را به کام مرگ کشاند، هزاران خانواده را به سوک فرزندان، پدران و برادران شان متأثر و اندوه بار نمود، امروز صدها تن از افراد و اشخاص دارای معلولیت که به عنوان مدافعان راه حق و آزادی و حراست از کشور در صفوف مبارزان امنیتی اعم از اردو، پولیس و امنیت ملی می رزمیدند با از دست دادن اعضای بدن خویش فعلاً در حالت پیچارگی زندگی پرمشقت را در عالم پریشانی و حتا در حالت گرسنگی و سرگردانی سپری می کنند، اکثراً آنان از حقوق و امتیازات خویش که در مطابقت قانون ومقررات موضوعه کشور برای شان تثبیت گردیده، در موقع معین استفاده کرده نمی توانند و از همکاری و کمک نهاد های دولتی و خارجی نیز محروم اند زیرا دیگر دستیار و مدد رسانی ندارند تا برای آنان کمک و همکاری نماید و حقوق حقه آنانرا در وقت و زمان آن از نهاد های مسئول کشور بدست آورد، وقتی خانواده های این معلولان یا خود معلولان با اعصای دست خویش به مراکز تعیین شده مراجعه می کنند، در چند هفته نمی توانند حقوق خویش را بدست بیاورند.

روز ملی و بین المللی معلولان در کشور ما در حالی مورد بحث قرار می گیرد که از یک طرف آتش جنگ و نا آرامی در اکثر ولایات کشور ما زبانه می کشد و بروز جنگ ها و حملات غیر مترقبه همه روزه از مردم سرزمین جنگ زده ما از نیروهای امنیتی شامل وظایف دفاعی مردم ملکی قربانی می گیرد.

اما بررسی های کنونی که از چگونگی حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده های شهدای راه آزادی به عمل آمده است گواهی از آن دارد که روزانه صدها تن از خانواده های معلولین و افراد دارای معلولیت اعم از نظامی و ملکی به دفاتر اجرائیوی حقوق تقاعدی و حقوق شهدا و معلولین سرگردان اند و فریاد سرمی دهند که حقوق شان باید به وقت زمان معین اجرا و پرداخته شود، ولی اکثراً این داد ها و ضجه افراد مجبور معلول بی تأثیر بوده به گوشهای مسئولان فرو نمی رود، و راهکار های رسیدگی به حقوق این افراد معلول و وارثان شهدای نیروهای مسلح و ملکی کمتر سراغ می گردد و اجرای حقوق آنان از یک هفته به هفته و ماه دیگر محول می گردد.

گزارشهای به عمل آمده در زمینه چگونگی پرداخت حقوق وارثان شهدا و افراد دارای معلولیت گواهی می دهد که صدها خانواده از وارثان شهدا و افراد دارای معلولین حقوق تقاعدی سال گذشته خویش را بدست نیارود اند و هر روز به دفاتر معینیت شهدا و معلولین سرگردان اند ولی پاسخ قناعت بخش دریافت نمی کنند و سرنوشت شان معلوم نیست.

در حالیکه از نظر قانون اساسی کشور همین افراد دارای معلولین از جمله افراد و اتباع مساوی الحقوق جامعه اند، ولی نسبت جور زمان و حوادث ناشی از جنگ های تحمیلی در جریان خدمت دفاعی عضوی از بدن شان را از داده اند و یا اینکه یک تعداد معلولین طبیعی و مادر زادی اند، اما در همین خاک و کشور زندگی می کنند و مانند سایر افراد سالم در این خاک و سرزمین حقوق شان ثابت است، باید به مثابه افراد دیگر جامعه به عنوان افراد تساوی الحقوق این کشور حقوق شان بدون سرگردانی اعاده گردد.

آنانیکه در سنگر های دفاعی معلول شده اند باید از آنان به عنوان قهرمانان و فداکاران راه آزادی کشور یادآوری و قدردانی صورت گیرد و بدون منت گذاشتن، سالانه باید حقوق و امتیازات تثبیت شده آنان عندالموقع پرداخته شود.

در همین زمینه رسیدگی به خانواده های شهدا و حمایت از افراد دارای معلولیت به خصوص آنانیکه در صفوف نیروهای امنیتی خدمت کردند و می کنند، رئیس جمهور کشور طی صحبت ها و سخرانی های خود تأکید نموده است و برای  مسئولان نهادهایی که در معینیت امور شهدا و معلولین انجام خدمت می کنند هدایت داده است تا عندالموقع حقوق آنانرا اجرا کنند و از جانب دیگر آنعده از معلولین را که امکان کار و فعالیت را دارند مطابق قوانین و مقررات خدمات ملکی به کار بگمارند، تا از یک طرف صفوف بیکاران کوتاه گردد و از جانب دیگر بر رفع مشکلات خانواد گی خود رسیدگی کرده بتوانند.

این مشکلات افراد دارای معلولیت در حالی مورد بررسی قرار می گیرد که امروز ۱۲ قوس مطابق به سوم دسامبر از روز بین المللی معلولین در تمام کشور ها به خصوص در کشور جنگ زده ماگرامیداشت به عمل می آید وطی مراسم خاصی راهکار های رسیدگی به مشکلات افراد دارای معلولیت مورد بررسی قرار می گیرد و امکانات رفع مشکلاتی که در برابر این قشر سرگردان قرار دارد سراغ می گردد تا تدابیر همه جانبه اتخاذ شود. انتظار می رود که برای حمایت از خانواده های وارثان شهدای نیروهای امنیتی و معلولان تدابیر سازنده اتخاذ گردد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید