روزنامه ملی انیس

به مذاکرات بین الافغانی ارجحیت دهید

مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کنندگان امریکا و طالبان بعد از شش روز در دوحه پایتخت قطر، دوباره متوقف شد.

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به تازه گی در صفحه تیوترش نگاشته است که او در دیدار با نمایندگان طالبان از حمله این گروه بر پایگاه نظامی بگرام که نیروهای خارجی در آن مستقر اند، ابراز نارضایتی کرده است.

خلیلزاد نگاشته که ما توقف کوتاهی می کنیم تا هیئت مذاکره کننده طالبان با رهبران شان در مورد این موضوع اساس، مشورت کنند، اما یک منبع نزدیک به طالبان نیز تأکید نموده که مذاکرات به موافقه ی جانبین برای چند روز متوقف شده و بعد آغاز خواهد گردید و دلیلش این است که ما می خواهیم مقام رهبری خود را در جریان گذاشته، هدایت بگیریم.

مذاکرات صلح در حالی بعد از شش روز دوباره متوقف می شود که مذاکره و امضای توافقنامه میان هیئت مذاکره کننده امریکا وطالبان به تاریخ ۱۶ سنبله سالجاری از سوی رئیس جمهور امریکا متوقف شده بود، دلیل توقف مذاکرات نیز تلفات افراد ملکی و یک سرباز امریکایی در حمله ی انتحاری شهر کابل عنوان شده بود، اما مذاکرات دوطرف بعد از تبادله سه عضو کلیدی طالبان با دواستاد پوهنتون امریکا-افغانستان به تاریخ ۱۶ قوس، پیرامون کاهش خشونت ها، آتش بس دایمی و آغاز مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان، دوباره از سر گرفته شد.

 هرچند متوقف شدن این دور مذاکرات و دیدگاه های دوجناح مذاکره کننده، پیرامون توقف گفتگوهای صلح، باهم تفاوتی چندانی ندارد، اما نظر به گزارشهای که در رابطه به امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان، همچنان توافق بر سر کاهش خشونت ها در این روزهای پسین ارائه شده است، چنان استنباط می گردد که این دور مذاکرات احتمالاً به بن بست مواجه گردیده باشد، اگرچه مردم و حکومت افغانستان از آغاز دوباره مذاکرات میان طالبان وامریکا خوشبین بودند که این دور مذاکرات بتواند منجر به آتش بس دایمی و آغاز مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان گردد، اما دست پاچگی طالبان و حملات انفجاری، انتحاری و مسلحانه آنان در جریان مذاکرات صلح، نشان می دهد که این گروه در خلای رهبری و مدیرت واحد به سر می برد، پیش از اینکه به هیئت مذاکره کننده صلح و دیدگاه آنان بها دهند، از اتاق فکر استخبارات بیرونی دستور می گیرند وبه آن عمل می کنند.

بناءً اگر طالبان می خواهند که به جنگ و خشونت در افغانستان پایان داده شود و مردم این سرزمین در فضای عاری از جنگ و خشونت به زندگی عادی ادامه دهند و زمینه مداخله کشورها در امور داخلی افغانستان قطع گردد، بایست به ندای برحق مردم افغانستان که همانا مذاکرات بین الافغانی است، لبیک بگویند و نگذارند تا بیشتر از این افغانستان میدان رقابت و تقابل کشورهای منطقه قرار گیرد و مردم مظلوم و درد دیده افغانستان بهای آنرا بپردازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید