روزنامه ملی انیس

به خواست مردم افغانستان در مذاکرات صلح تمکین کنید

مردم افغانستان از آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در قطر استقبال می کنند و این حرکت را به فال نیک گرفته، آرزو دارند که این مذاکرات منجر به ختم جنگ و صلح سراسری و با عزت در کشور گردد، زیرا ادامه جنگ و خشونت در افغانستان، این کشور را از مسیر ترقی و تعالی به سوی فلاکت وبدبختی کشاند و هر روز شهروندان کشور شاهد از دست دادن عزیزان و مخروبه شدن شهر های شان هستند که ادامه این وضعیت نه تنها به مردم درد دیده افغانستان طاقت فرسا است، بلکه برای مردم منطقه و جهان نیز نگران کننده و زیان بار می باشد.
مذاکرات میان افغانان پس از تأخیر نزدیک به هفت ماه، سرانجام روز شنبه با حضور نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان با سخنرانی داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، ملابرادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و وزرای خارجه قطر و امریکا، همچنان، با صحبت های ویدیویی وزرای خارجه، هند، پاکستان، ناروی، آلمان، چین، جاپان و … آغاز شد و تمامی سخنرانان با استفاده بهینه از این فرصت تاریخی، تأکید نمودند که جنگ کنونی راه حل نظامی ندارد و از دو طرف خواستند با شکیبایی و انعطاف پذیری مذاکرات را به پیروزی برسانند.
روی این اساس با وجود تفاوت دیدگاه میان کشور های منطقه و جهان، در باره حفظ نظام موجود و دستاورد های نوزده سال پسین، اجماع بین المللی وجود دارد و کشور های منطقه و جهان همه با یک صدا، حفظ حقوق شهروندان افغانستان را که بهترین روش برای پایان جنگ و خشونت است، تأکید کردند، چنانکه وزیر خارجه امریکا در سخنرانی اش به این موضوع نیز اشاره نموده گفت: طرف های مذاکره کننده باید پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دو دهه اخیر در افغانستان را حفظ و توسعه بخشند.
بنابراین حالا مذاکره کنندگان دو طرف در موقعیتی قرار گرفته اند که جهان انتظار دارد تا این دو تیم چگونه در این برهه یی از تاریخ با آزمون پیشرو برخورد می کنند، منافع ملی کشور را ارجحیت می دهند، مسیر روشن و مترقی را طی می کنند، با توافق سیاسی و ختم جنگ زمینه بیشتر کمک های جهان را برای توسعه و بازسازی افغانستان مساعد می سازند و یا اینکه فرصت ها را از دست داده این روند را به بن بست می کشانند، اما مردم افغانستان این آرزورا دارند تا این گفتمان منتج به ختم جنگ، برقراری صلح سراسری و با عزت در پرتو عدالت اجتماعی در کشور گردد، زیرا
علیرغم موضع گیری سخت طالبان، با آنهم آنان نیت خود نسبت به صلح سراسری در کشور را پنهان کرده نتوانستند و آتش بس را نیز یکی از موارد بحث در مذاکرات صلح عنوان کردند که این خود می رساند که هر دو طرف منازعه از ادامه خشونت و عواقب ناشی از آن خسته شده و همه در آرزوی صلح و ثبات سراسری در کشور می باشند.
بنابر این مردم افغانستان انتظار دارند که نشست امروز میان هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان سرآغاز یک تفاهم ملی و آتش بس سراسری در کشور گردد تا به خواست خداوند عزوجل، نشست های بعدی نیز به یک توافق سیاسی جامع و همه پذیر بیانجامد تا مردم شاهد یک افغانستان مرفه، مترقی، متحد و یکپارچه باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید