روزنامه ملی انیس

به توصیه های صحی و فیصله کمیته اضطرار توجه کنید

ویروس کرونا اولین بار از از شهر وهان کشور چین سربرآورد و شروع به گسترش کرد و در مدت کم زمانی شماری از کشور های جهان را در نوردید و همه گیر شد تا حدی که سازمان صحی جهان اعلام کرد که کُووید۱۹ (بیماریی که ویروس کرونا عامل آن است) به مرحله همه گیری جهانی رسیده است و شماری از جمعیت کشور ها را مبتلا و یا هم جان های شان را گرفته است و اکنون افزایش شمار مثبت مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان، سبب شده تا دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اساس فیصله کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، پس از ولایات هرات، فراه، و نیمروز شهرکابل را برای مدت سه هفته قرنطینه اعلام کند، بر بنیاد این فیصله وزارتخانه ها و سایر ادارات دولتی در شهر کابل و ولسوالی های آن تا سه هفته تعطیل خواهد بود، اما امروز که سومین روز تعطیل عمومی است، دیده می شود که شماری از دکان ها، مارکیت ها و اصناف که فعالیت آنان در چنین روز های دشوار، نیاز نیست به کار شان ادامه دادهو توصیه های صحی و حتا دستور دولت را در امر تعطیل اماکن عمومی نادیده گرفته اند.

این در حالیست که دولت به منظور حل مشکلات روزمره مردم، تنها به شفاخانه ها، نانوایی ها، دواخانه ها و فروشگاه های مواد ارتزاقی اجازه فعالیت داده است.

هرچند وزارت امور داخله از جدی نگرفتن ویروس کرونا از سوی شهروندان شهر کابل شاکی است و تأکید دارد که اگر شهروندان شهر کابل قیود روز گردی را رعایت نکنند، اداره هایی که مسئول جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اند، قادر به محافظت آنان نخواهد بود، اما در پهلوی این توصیه ها هشدار نیز می دهد، در صورتی که شهروندان فیصله های کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع کرونا را احترام نگذارند، وزارت داخله مکلف است با آنان برخورد قانونی کند، موضعی که نظر به عدم رعایت شهروندان قابل درک است، اما این را می پذیریم که بسیاری از خانواده ها در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند، مگر نمی شود با ادامه این کار خود، خانواده و جامعه را به خاطر مواجه ساخت.

بنابرین شهروندان شهر کابل باید به خاطر سلامتی خود و جامعه، ویروس کشنده کرونا را جدی بگیرند و تلاش کنند تا با رعایت فیصله های کمیته اضطرار و توصیه های صحی وزارت صحت عامه هم خود، خانواده و هم جامعه را از شر این ویروس کشنده که امروز بزرگترین کشور های جهان را در تنگنا قرار داده، رهایی بخشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید