روزنامه ملی انیس

به اصول و موازین بین المللی احترام گزارید

بیش از چهار دهه جنگ و ویرانی و دست به دست شدن قدرت سیاسی و جدال های بی پایان قدرت های منطقوی و فرا منطقوی بر سر ساختار حکومت در افغانستان، حاصلی جز متلاشی شدن شیرازه جامعه، ناامنی، فقر و آوارگی برای مردم زجر کشیده افغانستان چیز دیگری در پی نداشته ، بلکه بر اوضاع پیچیده سیاسی و امنیتی کشور افزوده و زمینه مداخله کشور ها به این سرزمین زخمی را مساعد ساخته است.

حالا با پشت سر گذاشتن هشت دور گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان، همچنان امضای توافقنامه احتمالی میان این دو جناح در عدم حضور نمایندگان دولت افغانستان سرو صدا ها و نگرانی های مضاعف را به وجود آورده، که گویا بازهم شماری از کشورها می خواهند مردم افغانستان را قربانی سیاست های خود نمایند و زخم دیگری بر پیکر مجروح جامعه مصیبت دیده  ما بزند، زیرا ما همه شاهد هستیم که در این چند ماه اخیر که روند گفتگوهای صلح در خارج از افغانستان در عدم حضور نمایندگان واقعی مردم این کشور در جریان بود، نتایج ملموسی در قبال نداشته، بل با گذشت هر روز به شدت جنگ وخشونت  افزوده می شود.

علی الرغم این همه نابسامانی ها برخی از کشورها سعی دارند، تا با استفاده از این فرصت در خط منافع خود حرکت کنند و با دعوت نمودن هیئت مذاکره کننده طالبان از این گروه منحیث یک دولت استقبال نمایند، در حالی که این گروه در داخل افغانستان هیچ نفوس و آدرس مشخصی ندارد و تمام ولایت های کشور هم از سوی  دولت جمهوری اسلامی افغانستان اداره می شود.

روی این اساس رئیس جمهور غنی در دیداری که روز یکشنبه با نماینده خاص جمهوری مردم چین برای افغانستان و پاکستان داشت خاطرنشان نمود که باید با طالبان منحیث یک گروه برخورد نماییم و نباید این گروه را به همان دیدی ببینیم که به یک دولت مشروع نگریسته می شود، زیرا این عمل خلاف اصول و موازین بین المللی می باشد.

رئیس جمهور غنی در حالی به این نکته اشاره می نماید که در این اواخر علاوه بر جمهوری مردم چین شمار دیگری از کشور ها به ویژه ازبیکستان نیز از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان چنان دعوت و استقبال نمود و در مواردی با آنها هم صحبت کرد که گویا این هیئت از مقام های بلند رتبه حکومت افغانستان باشد، در حالی که دولت افغانستان صادقانه خواهان  صلح و ثبات در منطقه و جهان بوده، با تمام کشورهای جهان و منطقه مطابق اصول و موازین بین المللی و حسن همجواری برخورد می کند.

از این رو برای مردم و حکومت افغانستان در شرایط کنونی که روند صلح و جنگ با گذشت هرروز  پیچیده شده می رود، مهم است که سیاست و رفتار کشورهای منطقه در مورد طالبان در همآهنگی با حکومت افغانستان صورت گیرد، زیرا طالبان همین اکنون عملاً با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در گیر جنگ اند و به عقیده مردم افغانستان داشتن روابط و نزدیکی با چنین گروه ها در عدم همآهنگی با دولت افغانستان به معنی فاصله گرفتن از مردم و حکومت افغانستان می باشد.

بناءً اگر می خواهیم به این جنگ نا تمام که ادامه آن، منطقه را در، دراز مدت در امان نخواهد ماند، خاتمه دهیم از مذاکرات بین الافغانی به رهبری و مالکیت مردم افغانستان حمایت کنیم، نه اینکه بخاطر تطبیق اهداف شرکای ستراتیژیک خود، افغانستان و منطقه را درگیر یک جنگ تمام عیار دیگر سازیم. 

ممکن است شما دوست داشته باشید