روزنامه ملی انیس

بند بزرگ شاه وعروس درکابل آمادۀ آب گیری است

بند بزرگ شاه وعروس درشمال کابل، درآستانۀ آب گیری قراردارد.
این بند درولسوالی شکردره موقعیت دارد وبه هزینۀ سی ملیون دالر کمک های جهانی ساخته شده است.
این بند توانایی آبیاری دوهزاروهفت صد هکتارکشتزاررا دارا است و همزمان یک ونیم میگاوات انرژی تولید می کند.
قرار است با استفاده ازآب بند شاه وعروس، تا پنج ملیون شهروند پایتخت به آب نوشیدنی پاک دسترسی پیدا کنند.
کارساخت این بند تکمیل شده است وقرار است به زودی آب گیری آن آغازشود.
یک مسوول ادارۀ ملی تنظیم امورآب افغانستان به آژانس باخترگفت که قرار است تا چند روز دیگر، روند آب گیری بند شاه و عروس آغازشود.
اوهمچنان گفت که بهره گیری ازبند شاه وعروس درفصل خزان آغازخواهد شد.
کارشناسان بهره گیری ازبند شاه وعروس را برای رونق کشت وکار و شکوفایی پایتخت ارزنده خواندند.

ممکن است شما دوست داشته باشید