روزنامه ملی انیس

بـرگـزاری جلسه سکتـور امنیتـی

جلسه سکتور امنیتی به رهبری داکترحمدالله محب مشاور امنیت ملی و با حضور رهبری وزارت های دفاع ملی، امور داخله و امنیت ملی و همچنان ارگان های محلی روی وضعیت امنیتی برخی ولایات، تأمین امنیت کاندیدان ریاست جمهوری، بهبود وضعیت امنیتی و تقویت و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی بحث نمود و بر اتخاذ تدابیر همه جانبه درخصوص موضوعات متذکره تأکید ورزید.

ممکن است شما دوست داشته باشید