روزنامه ملی انیس

بـررسی شش مـورد شکایـت و تخلـف رسانـه یـی

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز جلسه کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‎یی برگزارشد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین جلسه دررابطه به شش مورد شکایت و تخلف رسانه یی که ازسوی شماری از نهاد ها به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‎یی ، کتبی ارسال شده بود ، بحث صورت گرفت و پس از بررسی شکایات ، مطابق اصول و صلاحیت های کمیسیون فیصله های لازم اتخاذ شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید