روزنامه ملی انیس

برگزاری نشست کمیته مالی و اداری کمیسیون ملی جشن نوروز

نشست کمیته مالی و اداری کمیسیون ملی جشن نوروز روزسه شنبه به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر  وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.

در این نشست که به منظور بحث پیرامون طرح برنامه ها و فعالیت های عمومی کمیسیون ملی جشن نوروز، مصارف برگزاری جشن نوروز، راه اندازی محافل فرهنگی و تفریحی در ولسوالی های مرکز ولایت های کشور، ارائه پیشنهادها و نیز تعیین زمان نشست بعدی صحبت شد، پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر  وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از صحبت روی موارد فوق، از نمایندگان اداره های ذیربط خواست که نظر، طرح و دیدگاه هایشان را در خصوص چگونگی برگزاری جشن نوروز در مرکز و ولایت های کشور در جلسه  بعدی که قرار است به روز سه شنبه هفته آینده برگزار شود، ارائه کنند که پس از تعیین مصارف ، تشخیص و چگونگی فعالیت ها و تعیین محل های برگزاری جشن نوروز تصامیم عملی اتخاذ شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید