روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برگزاری نشست رسیدگی به مشکلات خبرنگاران در هرات

نشستی به هدف رسید گی به مشکلات خبرنگاران ونحوه فعالیت کمیته  مشترک امنیت ومصونیت خبرنگاران درولایت هرات دیروز در تالار نگارستان بهزاد برگزار شد.

درین نشست که هیئت مشترک وزارت اطلاعات وفرهنگ،اداره مستقل ارگان های محلی،شورای امنیت ملی وفدراسیون خبرنگاران،  برخی مسولان نهادهای خبرنگاری وجمعی از خبرنگاران و مسئولان رسانه های محلی شرکت داشتند،  بر افزایش هماهنگی بین اصحاب  رسانه ها وحمایت ازخبرنگاران تاکید شد.

سید آقا فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دستاوردهای چشمگیر کمیته مشترک امنیت ومصونیت خبرنگاران در ولایت هرات  را قابل ستایش خواند و ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران رانمونه ای ازدست آوردهای آن کمیته اعلام کرد .

آریا رئوفیان رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات،  خبرنگاران را به همدیگر پذیری و انسجام بیشتر دعوت نمود و نقش کمیته مشترک امنیت ومصونیت خبرنگاران را در رسید گی به مشکلات اصحاب رسانه حایز اهمیت خواند.

مونسه حسن زاده معاون ولایت هرات و  رئیس کمیته مشترک امنیت ومصونیت خبرنگاران گفت:” درسیزده جلسه این کمیته ها به ده ها مورد شکایات خبرنگاران درولایت هرات رسیدگی وحل وفصل شده است .

جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات نیزهدف عمده واساسی این هیئت را رسیدگی وبررسی مشکلات خبرنگاران اعلام کرد.

فهیم دشتی مسول اتحادیه ملی ژورنالیستان کمیته امنیت مصونیت را یگانه مرجع رسید گی مشکلات رسانه ها خواند و گفت: ” این کمیته با طرزالعمل مشخصی در سی وچهار ولایت افغانستان فعالیت دارد وتنها درولایت هرات برخی مشکلات وجود دارد.

درین میان چند تن از خبرنگاران پیرامون چالش های سد راه اصحاب رسانه ها صحبت نمودند.

قراراست ازبین خبرنگاران ولایت هرات اعضای کمیته مشترک امنیت ومصونیت گزینش شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید