روزنامه ملی انیس

برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی سلسلۀ چشتیه از هرات تا اجمیر

نخستین کنفرانس بین المللی سلسلۀ چشتیه  از هرات تا اجمیر درولایت هرات دیروز برگزارشد.

دراین کنفرانس دانشمندان  پژوهشگران ، فرهنگیان ، شاعران  استادان زبان فارسی ازهند  افغانستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه  و مقامات حکومتی شرکت داشتند.

این کنفرانس ازسوی بنیاد هند و افغانستان به هدف شناخت بیشتر درزمینۀ چیستی تصوف و عرفان و طریقت چشتیه راه اندازی شده بود.

دراین کنفرانس سخنرانان درمورد پیوند چشت و اجمیر و روح عرفان چشتیه و آموزه های تصوف اسلامی سخن گفتند.

فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ به عنوان مهمان ویژه دراین کنفرانس با اشاره  به ترویج افکار افراطی در منطقه گفت ” این بحث ها درشرایطی که افکار افراطی در منطقه رواج پیدا کرده است می تواند ، درشناسایی وتوسعه فرهنگ مدارا و تساهل و همدیگر پذیری ملت ها نقش بارزی ایفا کند.”

اوگفت “جهان امروزجهانی بیگانه از معنویات است و این درحالی است که جهانی شدن و انفجاراطلاعات ما را به سوی مادیات کشیده و ارزش های تاریخی و معنوی را از ما دور ساخته است و ازجانب دیگر رشد افراط گرایی   تحجر و کور اندیشی باعث رشد گروه های افراطی و طالبانیسم شده که نظم منطقه و جهان را برهم زده است.سانچارکی روشنگری و دادن تصاویر واقعی ازچهره اسلام و معنویات به مردم را راهکار مناسب و عقلانی برای رستن ازافراط گرایی وطالبانیسم و بازگشت به معنویات خواند.محمد آصف رحیمی والی هرات درسخنانی برگزاری همچون کنفرانس ها را در تقویت پیوند های عمیق دوستی میان پیروان فرقه های مختلف مذاهب اثرگذار دانست.

رحیمی افزود ” سلسله ی چشتیه از تاثیرگذار ترین سلسله های صوفیه در جهت ترویج اسلام درهند بوده است که مشایخ این سلسله علاوه برترویج دین اسلام درشبه قاره  نقش مهمی درگسترش زبان و ادبیات فارسی دراین قاره نیز داشته اند.

در ادامه این کنفرانس ، پژوهشگران مقالات پژوهشی شان را درزمینۀ عرفان و تصوف  ، چیستی طریقت چشتیه و نقش آن درصلح باهمی ، همزیستی وعشقی به خدا به خوانش گرفتند.

چشتیه یکی از سلسله‌های تصوف‎است که بیشتر در افغانستان و شبه‌قاره هند گسترش داشته است.

طریقت چشتیه به خواجه معین‎الدین چشتی که آرامگاه وی در أجمیر هند واقع شده، منسوب است. پیروان این فرقه در افغانستان امروزی نسبت به دیگر فرقه‌های موجود متصوفه در این سرزمین (نقشبندیه، قادریه)، در اقلیت هستند و مکان اصلی و مرکزی تجمع آنهاروستای چشت شریف در کنار هریرود در هرات که علمای آن همه چشتی‌اند،‌ می‌باشد. خواجه ابدال چشتی، خواجه مودود چشتی  نظام الدین اولیاء و… از بزرگان اینطریقتند.با نگاهی به نقشه‌ جغرافیایی قاره آسیا، در قلب آن سرزمینی باستانی را می‌یابیم که «افغانستان» نامیده می‌شود، کشوری که قسمت اعظم خراسان بزرگ را شامل می‌شده است.

با مراجعه به متون کهن تاریخی و دقت در آنها به این نکته پی می‌بریم که سرزمین فعلی افغانستان، خاستگاه کسانی بوده است که در تصوف و عرفان نقش بسزایی داشته‌اند و از جمله‌ی آنان می‌توان به ابراهیم ادهم، مولانا جلال الدین بلخی  خواجه عبدالله انصاری، شقیق بلخی  سنایی غزنوی و… اشاره کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید