روزنامه ملی انیس

برگزاری نخستین نشست سفیران رکا و گشایش مرکز تحقیق و ارزیابی

نخستین نشست هماهنگی سفیران رکا در سال ۲۰۱۹ و مراسم گشایش مرکز تحقیق و ارزیابی رکا در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور، اراکین دولتی و سفیران خارجی در کابل، برگزار شد.

وزیر امور خارجه ضمن سپاسگزاری از حمایت کشور های منطقه، همکاری های منطقه‌ای را مهم دانسته، افغانستان را نقطه اتصال در منطقه خواند و افزود: همکاری های منطقه ای باعث ثبات و رشد اقتصادی روز افزون می گردد.

بانو عادله راز معین همکاری های اقتصادی این وزارت نیز، از دستآورد های سال ۲۰۱۸ در چارچوب همکارهای منطقه ای که در ساحات مختلف صورت گرفته است یاد آوری نموده، به گونه مثال از پروژه تاپی در بخش انرژی، چابهار و راه لاجورد در بخش ترانسپورت و.. یاد آوری نمود.

قابل یاد آوری است که نشست همکاری های اقتصادی منطقه ای راجع به افغانستان یا رکا در سال ۲۰۰۵ تأسیس و در  بخش های انرژی، ترانسپورت، تسهیل تجارت و ترانزیت، ارتباطات، گسترش همکاری بین سکتورهای خصوصی کشور های عضو و اعزام کارگران فعالیت می نماید. طرح ایجاد این مرکز در چارچوب این هدف در ماه نوامبر ۲۰۱۷ توسط این وزارت و در هفتمین نشست وزیران رکا ارایه شد و مورد تایید قرارگرفت. هدف ایجاد این مرکز افزایش ظرفیت تحقیق، گسترش همکاری های پژوهشی، کمک به انکشاف پالیسی و رشد سرمایه گذاری در سطح منطقه می باشد.

قرار است هشتمین نشست وزیران خارجه رکا در نیمه­ی دوم سال جاری به میزبانی اوزبیکستان در تاشکند برگزار شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید