روزنامه ملی انیس

برگزاری نخستین جلسه بورد حمایت کاپی رایت

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز نخستین جلسه بورد حمایت کاپی رایت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که به اساس مقرره ، باید بورد حمایت کاپی رایت به منظورتنظیم فعالیت های مربوط ، درنخست روی آماده ساختن طرزالعمل داخلی خویش کار کند و مطابق آن به کار بپردازد.

فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز دررابطه به مقرره کاپی رایت معلومات داد و گفت: درسال های اخیرشاهد تولیدات فکری و آثار فراوان از نویسندگان کشور میباشیم  و  بعضآ درامورانتشارشکایات نیز پیش میاید که به خاطررسیده گی به آن مطابق مقرره ، بورد مذکورکار خواهد کرد .

همینگونه دراین جلسه عبدالمقیم افغان رئیس پالیسی و پلان وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به شماری از مواد مقررۀ تنظیم فعالیت بورد حمایت حقوق مولف ، مصنف هنرمند و محقق ( کاپی رایت ) معلومات داد.

درجلسه پس ازآن که اشتراک کننده گان پیشنهادها و نظریات شان را ارائه کردند. 

کمیته تخنیکی تشکیل گردید تا روی طرزالعمل داخلی بورد حمایت از کاپی رایت کار نماید و آن را درجلسه بعدی ارائه کند.

گفتنی است که درچارچوب   حقوق
مولف ، محقق و مصنف (کاپی‎رایت)  ، یک بورد حمایت از حقوق مولف و پدید آورند گان آثار فکری ایجاد گردیده که ریاست آن را معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ به عهده داشته و نمایند گان باصلاحیت اضافه از یازده ارگان ذیربط عضوآن میباشند
.

ممکن است شما دوست داشته باشید