روزنامه ملی انیس

برگزاری دومین نشست گروه کاری اختصاصی دولت جمهوری اسلامی افغانستان  و اتحادیه اروپا پیرامون حقوق بشر، حکومت داری خوب و مهاجرت

دومین نشست گروه کاری اختصاصی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، حکومت داری خوب و مهاجرت با ایراد سخنرانی صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، رسماً افتتاح شد.

 ربانی گفتمان حقوق بشر در کشور های پسا منازعه را مهم دانست، و بر پشتیبانی دولت افغانستان از تداوم و تقویت گفتمان حقوق بشر و بررسی پیشرفت دولت افغانستان پیرامون تعهدات که در سند همکاری و مشارکت میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا مطرح گردیده است، تأکید نمود.

وزیر امور خارجه  گفتمان حقوق بشر را یکی از موارد مهم در روابط میان افغانستان و اتحادیه اروپا خواند.

این نشست با اشتراک خانم رولا غنی بانوی نخست کشور، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، پاولا پمپلونی معاون بخش آسیا اقیانوسیه اتحادیه اروپا، سفیران کشورهای دوست در کابل، هیئت اتحادیه اروپا و مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید.

پس از بیانیه های بانوی نخست و خانم پمپلونی که از سخنرانان دیگر این نشست بودند؛ گروه های کاری روی مسائل حقوق بشری (حقوق زنان، حقوق طفل و آزادی بیان)، حکومت داری خوب (حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری و انتخابات) و مهاجرت به بحث پرداختند.

ممکن است شما دوست داشته باشید