روزنامه ملی انیس

برگزاری دومین جلسه بورد حمایت کاپی رایت

دومین جلسه کمیته بورد حمایت ازکاپی رایت دیروز به ریاست فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درجلسه طرزالعمل جلسات بورد حمایت ازحقوق مولف ، مصنف ، هنرمند و محقق  “کاپی رایت ” مورد بحث
قرارگرفت.

فاضل سانچارکی معین امورنشرات درین جلسه که یکی ازوظایف وزارت اطلاعات وفرهنگ دفاع ازحقوق مصنف ، هنرمند و محقق است می باشد.

همچنان درین جلسه  علاوه بربحث پیرامون طرزالعمل بورد حمایت کاپی رایت پیرامون سه موضوع شامل اجندا نیز بحث صورت گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید