روزنامه ملی انیس

برگزاری جلسۀ کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌یی

جلسۀ کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌یی روزدوشنبه به ریاست محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.
در این جلسه هفت مورد تخطی و شکایت‌های رسانه‌یی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها در روشنایی نامه‌یی که لوی څارنوالی ارسال کرده بود، بررسی شد و قرار بر آن شد که جوابیه به لوی څارنوالی ارسال شود، قرار است روی دو مورد دیگر در نشست بعدی کمیسیون بحث بیشتر صورت گیرد.
***

ممکن است شما دوست داشته باشید