روزنامه ملی انیس

برگزاری جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست رئیس جمهور غنی

جلسۀ شورای عالی توسعه شهری روزیکشنبه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد.به اساس معلومات دفترسخنگوی رئیس جمهور به آژانس باختر، در این جلسه روی مشکل ها و دستاوردهای شاروالی شهر قلات مرکز ولایت زابل، طرزالعمل صدور جواز ساختمانی، لایحه وظایف برای چهار ترمینل ترانسپورتی در چهار سمت کابل و طرح انکشاف چمن حضوری، بحث همه جانبه شد.

در نخست، صدرالدین زیور شاروال شهر قلات گزارش خود در رابطه به طرح های انکشافی، برنامه های تطبیق شده و چالش ها در این شهر، ارائه کرد.

رئیس جمهوری در این خصوص گفت که ارگان های مربوط باید منابع و امکانات را به دسترس شاروالی قلات قرار دهند تا در تطبیق برنامه ها و طرح های متذکره، اقدام شود.

سپس احمد ذکی سرفراز شاروال کابل، طرزالعمل صدور مجوز ساختمان را به جلسه ارائه کرد و گفت که این طرزالعمل شامل روند تهیه پلان انکشافی، مطالعه چارچوب طراحی شهری، زون ها و پلان انکشافی شهر کابل، مشخصات زون های رهایشی و ساحات رهایشی کم منزل و متوسط منزل و ساحات مختلط است.

بعد لایحه وظایف برای چهار ترمینل ترانسپورتی و لوژستیکی در چهار سمت کابل از سوی فرید احمد مهمند مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در امور ترانسپورت، ارائه شد.

وی افزود که با ایجاد این ترمینل ها، مراکز توزیع و ارزش افزایی اموال تجارتی و محصولات زراعتی به بیرون از شهر انتقال می یابد.

وی تصریح کرد که اموال مورد ضرورت مستهلکان توسط وسایط باربری کوچک در داخل شهر توزیع خواهد شد.

بعد طرح انکشاف چمن حضوری توسط ادریس صادقی یکتن از مسئولان ادارۀ انکشاف زون پایتخت ارائه شد.

وی گفت که هدف از این طرح ایجاد تفریحگاه معیاری، احداث ساحات فرهنگی و اجتماعی، احداث میدان های ورزشی، بهبود محیط زیست پایدار، ایجاد فرصت های کاری و منبع عایداتی پایدار برای دولت و تشویق بخش خصوصی به خاطر سرمایه گذاری، است.

رئیس جمهوری خطاب به مسئولان ادارات مربوط گفت که در خصوص تطبیق طرح های متذکره، در هماهنگی با نهادهای ذیربط اقدامات عملی شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید