روزنامه ملی انیس

برگزاری جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه

مسوده پالیسی رسیدگی به غصب زمین و املاک دولتی و عامه در جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که قبل از ظهر روز دو شنبه به ریاست استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته در قصر صدارت عظمی برگزار شد، جواد پیکار وزیر شهرسازی و اراضی در خصوص اهمیت، اهداف، روش های تطبیق و میکانیزم های اجرائی مسوده پالیسی رسیدگی به غصب زمین و املاک دولتی و عامه گزارش داد.

مسوده این پالیسی به منظور جلوگیری از غصب زمین، املاک دولتی و عامه، رسیدگی و اعاده آن ها، توسط وزارت شهرسازی و اراضی تهیه و تنظیم شده است. در این مسوده پس از تحلیل وضعیت و ارائه معلومات در مورد میزان زمین و املاک غصب شده دولتی، راه حل های فوری و نیز استراتیژی های بلند مدت مطرح شده است.

این مسوده پالیسی شامل دو بخش است که در بخش اول آن به نحوۀ رسیدگی به زمین و املاک غصب شده دولتی پرداخته شده است و در بخش دوم آن نیز میکانیزم های مشخصی برای جلوگیری از غصب بیشتر زمین و املاک دولتی تعریف شده است.

اعضای جلسه پس از گزارش وزارت شهرسازی و اراضی علاوه بر موضوعات شکلی و ساختاری این مسوده، راجع به موضوعاتی چون نحوه رسیدگی به بعد حقوقی و جرمی غصب زمین و املاک دولتی و عامه، ضرورت محاکم اختصاصی در ولایات و زون ها، ایجاد محدودیت های لازم برای مظنونین و متهمین به غصب زمین و اموال دولتی و عامه و همچنین رابطه متقابل این پالیسی با قوانین مرتبط، به تفصیل بحث و تبادل نظر کردند. سرانجام فیصله شد که یک هیأت با حضور نمایندگان باصلاحیت ستره محکمه، وزارت شهرسازی و اراضی، وزارت داخله و اداره لوی څارنوالی و نماینده حقوقی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، به ریاست وزارت عدلیه، دیدگاه های اصلاحی مطرح شده در این جلسه را در متن مسوده مذکور تنظیم نموده و برای تأیید نهایی به کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه ارائه نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید