روزنامه ملی انیس

برگزاری جلسه ای با نمایندگان احزاب سیاسی در خصوص انتخابات

به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام پریروز، در جلسه ای با نمایندگان احزاب سیاسی، روی پیشنهادات و طرح های آنان در خصوص انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، پس از بحث های همه جانبه، تصمیم اتخاذ گردید که یک کمیتۀ مشترک حکومت و احزاب سیاسی ایجاد شود تا در مورد پیشنهادات احزاب سیاسی با در نظرداشت تقسیم اوقات و تاریخ تعیین شدۀ برگزاری انتخابات، طرح عملی خویش را ارائه کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید