روزنامه ملی انیس

برگزاری اولین جلسه کمیسیون حل اختلافات کاری میان ادارۀ رسانه یا نهاد و کارکن

اولین جلسه کمیسیون حل اختلافات کاری میان ادارۀ رسانه یا نهاد و کارکن دیروز با حضور فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه ابتدا، فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد این کمیسیون در راستای حل اختلافات کارکنان و نهادهای خبر رسانی را پر ارزش خواند و تاکید کرد که این کمیسیون پیش از این باید ایجاد می شد، زیرا خبرنگاران و کارکنان نهادهای رسانه یی از دیر زمان درگیر مشکلات حقوقی با مالکان رسانه ها اند.

وی افزود که باید در راستای کار این کمیسیون طرزالعملی ترتیب شود تا اعضای کمیسیون بتوانند مطابق آن به حل اختلافات میان رسانه، نهاد و کارکن بپردازند.

غلام مصطفی هارونی رئیس این کمیسیون در خصوص چگونگی راهکار و طرزالعمل کاری این کمیسیون صحبت کرد و خواستار همکاری و حمایت های بیشتر معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ شد و در مقابل فاضل سانچارکی همکاری های دوامدار وزارت اطلاعات و فرهنگ به ویژه معینیت امور نشرات را متعهد شد.

در این کمیسیون غلام مصطفی هارونی رئیس عمومی تفتیش و بهبود شرایط کار وزارت کار و امور اجتماعی، به حیث رئیس، عبدالهادی قریشی ، عبدالمجیب خلوتگر مسوول نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان(نی)، محمد انورشعیب خبرنگار آژانس باختر، سید انعام الدین سادات و عزیزه ملک زاده به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ و منظوری ریاست جمهوری به حیث اعضای این کمیسیون گماشته شده اند و قرار است در هفته آینده  کارشان را آغاز کنند.

در نشست اعضای کمیسیون پس از بحث روی موضوعات مختلف فیصله کردند تا در نشست بعدی روی ساختار یک طرزالعمل کاری برای آن کمیسیون اقدام کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید