روزنامه ملی انیس

برگرفته از کتاب اسلام و خانواده ؛ زن در تمدن های قبل از اسلام

رمز

بخش چهارم 

خداوند متعال در این آیه مبارکه صفات خاص مسلمانان را بیان کرده و بدون داشتن این صفات، شخص از جمله مسلمانان شمرده نمی شود زیرا از جمله صفات مسلمان بودن این است که باید در بین شان محبت والفت، شفقت و اخوت و جود داشته باشد.

بصورت خاص خداوند حکیم صفات آن عده زنانی را که بخاطر اسلام و بیعت با رسول خدا (ص) آمده بودند در ضمن آیۀ مبارکه چنین بیان فرموده است.

تر جمه : ای پیغمبر( ص)هنگامی  که زنان مؤمن پیش تو بیایند و بخواهند با تو بیعت کنند و پیمان ببندند باید که چیزی را شریک خدا(ج) نسازند، دزدی نکنند مرتکب زنا نشوند، فرزندان شان را از ترس فقر و تنگدستی نکشند، به دروغ فرزندی را به خود و شوهر خود نسبت ندهند که زاده شان نیست و در کار نیک از تو نا فرمانی نکنند با ایشان بیعت کن  پیمان ببند و برای شان از خدا(ج) آمرزش بخواه مسلماً خداوند بخشنده مهر بان است. بعد از فتح مکه زنان دسته، دسته در نزد رسول خدا (ص ) آمده و مسلمان می شدند و با پیغمبر خدا (ص) بیعت می کردند و عهد و پیمان می بستند. خالق لایزال در مورد معاشرت با زنان چنین فرموده است.

 ترجمه : با زنان به روش پسندیده زندگی کنید. اگر آنها را دوست نمی داشته باشید با آنان مدارا کنید ؛ زیرا ممکن است از چیزی بدتان بیاید اما خد اوند خیر و برکت بسیاری را در آن قرار داده باشد.همچنان رسول خدا (ص) فرموده اند : هیچ مردی نباید با همسرش دشمنی کند و او را آزار دهد اگر یکی از عادات او را نپسند د، ممکن است از عادات دیگر او راضی باشد.

همچنان رسول اکرم( ص ) در مورد حسن رفتار با زنان تأکید نموده فرموده اند : مؤمنانی ایمان شان کاملتر است که اخلاق شان بهتر باشد و بهترین شما کسانی هستند که با همسران خود رفتار نیکوداشته باشند. در قسمت دیگری فرموده است. بهترین شما کسانی هستند که به زن و فرزندان خود بهترین رفتار را داشته باشند و من برای خانواده ام از همه شما بهترم. معاشرت و رفتار خوب و نیک آن است که مرد باید از بهترین الفاظ و کلمات استفاده کرده و کوشش کند تا همسر، شریک زندگی و دوست همیشگی خودرا خوش نگاه دارد در کرامت، شخصیت و منزلت وی لطمه وارد نکند. در تهیه غذا و مصارف لباس تا حد امکان زن را راضی نگاه دارد.

خداوند متعال در این مورد فرموده است :

 ترجمه: تنها به خاطر اذیت و آزار شان زنان را نگاه ندارید و هر کس چنین کند براستی به خویشتن ستم کرده است.

خداوند لایزال در مورد حقوق زنان می فرماید :

تر جمه: همان حقوقی که مردان بالای زنان دارند، زنان نیز بر   شوهران شان دارن شماری از حقوق مشروع زنان ذیلاً ذکر می گردد.

 حقوق مادی.

۱- مهریه، مهریه مال خالص زن است که به مجرد عقد و رضای جانبین به او تعلق می گیرد، و زن حق تصرف آن را دارد. زن حق دارد خودش آنرا تصرف کند. به پدر، به شوهر و یا به هر کسی که بخواهد آنرا ببخشد.

خداوند متعال در مورد مهریه زن چنین فرموده است :

ترجمه : با طیب خاطر مهریه شان را برای شان بدهید. همچنان در آیه دیگر می‎فرماید :

ترجمه: اگر با زنی ازدواج کردید و با او همبستر شدید، مهریه اش را بطور کامل پبردازید؛ و این فریضه الهی است. هدف از پرداخت مهریه به زن اظهار اهمیت عقد ازدواج، احترام به شخصیت زن، حسن نیت، صداقت مرد برای دوام زندگی زنا شوهری است.

۲- مخارج زندگی و معیشت:

فراهم ساختن مایحتاج زندگی برمردان واجب است.، شوهر شرعاً مکلف است که برای همسرخود مسکن، غذا، لباس و غیره ضروریات زندگی را فراهم سازد خداوند متعال در این مورد می فرماید.

ترجمه: زنان را در جایی مسکن دهید که خود ساکن آن هستید و در توان دارید و به ایشان زیان و ضرر نرسانید و در تنگنا قرار ندهید. اگر آنان حامله باشند خرج و نفقه ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می‎نماید. گرچه این آیه مبارکه در شان زنان مطلقه که در عده به سر می‌برند و جوب نفقه بالای شوهر را بیان می نماید؛ اما شامل حال زنانی هم می شود که طلاق داده نشده است و در حال عدت بسر نمی برند. احادیث بسیاری از رسول خدا (ص) به وجوب تاًمین ما یحتاج زنان اشاره شده است ؛ از آن جمله ابو داود از معاویه و قشیری نقل نموده که گفته است به خدمت رسول  خدا رسیدم پرسیدم رای تو در مورد همسران ما چیست ؟ فرمود : از همان غذایی که می خورید به آنها بدهید و از همان پارچه که لباس خودرا تهیه می کنید لباس آنها را هم تهیه نمایید آنان را مورد ضرب و شتم قرار ندهید با کردار و گفتار زشت و ناپسند با آنها رفتار ننمایید.

اما م بخاری و امام مسلم از حضرت عایشه( رض)روایت نموده اند که : هند همسر ابوسفیان به حضور رسول خد ا( ص)رسید و گفت یا رسول الله ؛ ابو سفیان آدم خسیسی است مخارج کافی من و بچه ام را نمی پردازد و من مجبور می شوم گاهی مخفیانه چیزی را دور از چشم او بر  دارم، ان حضرت در جواب فرمودند : به میزان احتیاج خود و فرزند انت بردار.همچنین امام مسلم نقل می نماید که رسول خدا( ص)
در حجه الوداع فرمودند  تهیه مخارج زندگی، لباس و نان برعهده شما است.

خداوند( ج)خطاب به پیغمبرش چنین می فرماید :

ترجمه : دست خویش را بر گردنت بسته مدار و از کمک به دیگران خود داری مکن و بخیل مباش، وبیش از حد هم گشاده دست مباش که سبب می شود از کار بمانی و مورد ملامت این و آن قرار بگیری و غمناک گردی.

خداوند (ج)در این آیه مبارکه  روش خرج، مصرف و کمک کردن به دیگران را طور مفصل برای بندگانش بیان فرموده است. مسلمان در مصارف روزانه نباید آنقدر خسیس ودون همت باشد که با وجود داشتن مال  و دارایی، زن و اطفال خویش را در مضیقه قرار دهد این گونه روش از نگاه شرعی مزموم است. خداوند ( ج )مسلمانان را از امساک و اسراف حذر داشته، می فرماید :

 ترجمه ” واسراف مکن، به تحقیق اسراف کنندگان بر ادران شیطانها است.                 ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید