روزنامه ملی انیس

برنامه جهانی غذا به کمک‌های غذایی برای آسیب دیدگان در افغانستان ادامه می‌دهد

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه  با خانم ویلری گوایری معاون اجرایی برنامه جهانی غذا در قصر سپیدار دیدار کرد.به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر: در این دیدار رئیس اجرائیه کشور از خدمات و کمک‌های برنامه جهانی غذا برای افغانستان به ویژه برای بی‌جاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان تشکر و قدردانی نمود. رئیس اجرائیه همچنان در صحبت‌های خود با در نظرداشت خشک‌سالی و نیازهای افغانستان خواهان ادامه و افزایش این کمک‌ها برای افغانستان گردید.

خانم گوایری با تشکر از رئیس اجرائیه و اعتماد حکومت افغانستان بر برنامه جهانی غذا در توزیع گندم به آسیب دیدگان خشک‌سالی و با اشاره به سفر رئیس اجرائیه به مقر این نهاد در ایتالیا از ادامه و افزایش همکاری‌های این برنامه برای افغانستان خبر داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید