روزنامه ملی انیس

بررسی وضعیت عمومی امنیتی ولایات غرب و جنوب غرب کشور

جلسه‌ای تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ بررسی وضعیت امنیتی ولایات کشور، قبل از ظهر دیروز وضعیت عمومی امنیتی ولایات غرب و جنوب غرب را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه که از طریق ویدیوکنفرانس انجام شد، در آن برعلاوۀ داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، قوماندانان امنیه و رؤسای امنیت ولایات غرب و جنوب غرب کشور حضور داشتند. ابتدا قوماندانان امنیه و رؤسای امنیت ولایات غرب و جنوب غرب کشور، گزارش شان را در مورد وضعیت امنیتی ولایات متذکره، ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، بر هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در ولایات مذکور، اکمالات قوا، رفع کمبودات پرسونل، هماهنگی در زمینۀ تامین امنیت شاهراه ها، کار بیشتر با مردم، تحرک قوا در هرات و تامین امنیت شاهراه نیمروز- دلارام تاکید ورزید.
همچنان رئیس جمهور گفت که با درنظرداشت راهنمایی های وزارت صحت عامه، در راستای مبارزه با ویروس کرونا توجه جدی نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید