روزنامه ملی انیس

برای مهار کرونا، گذرگاه ها را جدی بگیرد

همزمان با شیوع موج دوم ویروس کرونا در افغانستان، وزارت های تحصیلات عالی و معارف طی نشست خبری اعلام کردند که به اساس فیصله کابینه تمامی نهادهای آموزشی و تحصیلی کشور سر از هشتم قوس الی پانزدهم حوت رخصت می شوند و فعالیت مکاتب خصوصی با پیش شرط های تا دوهفته دیگر تمدید شده است.
وزیر تحصیلات عالی با توجه به شیوع موج دوم ویروس کرونا و فرا رسیدن فصل سرما، گفت که تمامی نهادهای تحصیلی کشور از هشتم قوس الی پانزدهم حوت سال روان رخصت می شوند و امتحانات مقاطع لیسانس و فوق لیسانس که دورس شان تا هفته آینده تکمیل می شود در صورت مساعد بودن شرایط صحی از تاریخ پانزدهم حوت به بعد، زمان بندی خواهد شد.
هرچند به باور مقام ها در وزارت تحصیلات عالی نظام تحصیلات عالی کشور در ایام تعطیلات به طور کلی به تعطیل نرفته و ارتباطات این وزارت با محصلان ادامه خواهد داشت، موسسات تحصیلات عالی برنامه های غیر حضوری یا درس های حمایوی خود را از طریق سیستم های آنلاین ادامه می دهند.
وزیر معارف نیز در این نشست تأکید کرد که از صنوف اول الی ششم مکاتب دولتی از اول قوس رخصت شده و صنوف هفتم الی دوازدهم مکاتب دولتی از پانزدهم قوس رخصت خواهند شد.
مراکز آموزشی، تحصیلی و مکاتب دولتی در حالی با توجه به شیوع موج دوم کرونا رخصت می شوند که وزرات صحت عامه کشور به تازگی تأکید نموده که در مقایسه به هفته های گذشته و سرد شدن هوا، واقعات و وافیات ناشی از ویروس کرونا در کشور، افزایش یافته است و مقام ها در این وزارت از هموطنان ما می خواهند تا بیشتر از ماسک استفاده کنند و از تجمعات بپرهیزند، اما در حین حال مردم را با حفظ الصحه شخصی و محیطی، همچنان شستن دست ها مکرراً با آب و صابون در روز نیز توصیه می کنند و دولت افغانستان نیز اعلام کرده که پس از این هر فردی که از خارج فصد ورود به افغانستان را داشته باشد، باید آزمایش کرونا را سپری و نتیجه آزمایشش منفی باشد، زیرا پیش از این آزمایش کرونا صرفاً برای پرواز های خروجی از افغانستان به دیگر کشورها اجباری بود.
روی این اساس دولت افغانستان با کسب تجارب از موج اول کرونا در افغانستان، این بار تدابیر جدیدتری را روی دست گرفته که طبعاً ورود افراد به افغانستان را چه زمینی و هوایی جدی نظارت می کند.
بناءً بهتر است دولت افغانستان با این اقدامات، بیشتر توجه را به گذرگاه های زمینی معطوف بدارد، زیرا در موج اول ویروس کرونا را در افغانستان هموطنان شاهد بودند که بیشترین مصاب شدگان کرونا، مهاجرانی تشکیل می داد که از کشور ایران به افغانستان برگشت بودند، اما خوشبختانه که با گرم شدن هوا و مدیریت دقیق و رعایت قرنطین از سوی شهروندان و تدابیر پیشگیرانه از سوی دولت، موج اول کرونا مهار گردید، اما حالا با سرد شدن هوا و رسیدن فصل سرما ایجاب می کند تا دولت تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ و با استفاده از مدیریت گذشته در تبانی با هموطنان موج دوم کرونا را نیز با شکست مواجه سازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید