روزنامه ملی انیس

برای استفاده مؤثر از آب، باید توجه زیادتر مبذول گردد، چرا که آب ماده حیات بخش است

آب نه تنها ماده حیات بخش برای موجودات روی زمین اعم از انسان، حیوان و اشجار گفته می شود، بلکه ماده نهایت مفید و حیات بخشی است که بدون آن زندگی امکان پذیرنیست، طوری که در قرآنکریم تذکار یافته: خداوند متعال این ماده حیاتی را به طور وافر و رایگان برای موجودات حیه روی زمین ارزانی نموده است، این ماده حیات بخش عامل اصلی پیشرفت و تکامل بشریت در روی زمین نیز می‎باشد، اما هر قدر که انسانهای روی زمین متمدن می شوند، به همان پیمانه مصرف آب ازدیاد می یابد و بر اهمیت و ارزش این ماده حیاتی فزونی به عمل می آید.

خوشبختانه افغانستان با داشتن دریاهای مست و خروشان که آب های سرکش این دریاها، طور رایگان و بدون پرداخت کدام هزینه به کشورهای همسایه سرازیر می گردد و مورد استفاده همسایگان قرار می‎گیرد، این در حالیست که در کشورما، با موجودیت زمین های وافرزراعتی، تأسیسات ساختمانی، سیستم های آبرسانی در منازل و استفاده از این آبها برای زراعت و با افزایش نفوس کشور، مصارف آب چندین برابر نسبت به سالهای گذشته ارتقا یافته است و از جانب دیگر با تغییرات جوی در حدود بیست متر سطع آبهای زیرزمینی به خصوص در شهر کابل پایین افتاده است، که این موضوعات عامل عمده یی کمبود آب برای شهروندان به خصوص کابل گردیده است.

بررسی و ارزیابی از آبهای زیرزمینی در مطابقت به مصرف آب و ارزش مندی این ماده حیاتی درست زمانی صورت می گیرد، که در نیمه تابستان سال گذشته سطح آبهای زیرزمینی که از آن برای نوشیدن استفاده می گردد، کاهش قابل ملاحظه یافته است، روی همین علت موضوع جلوگیری از مصرف بی مورد آب نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان تأکید به عمل می آید. به خصوص در مورد آبهای شیرین و نوشیدنی که بر اساس برداشت ها و بررسی هایی که صورت گرفته  هرگاه در مصارف بی مورد آب توجه نگردد، آبهای آشامیدنی به صورت درست حفاظت  حمایت نشود، بدون شک در چند سال آینده ملوث شدن آبهای زیرزمینی از امکان بدور نیست.

بنابر آن برای استفاده درست از آب چه آبهای زیرزمین و چه آبهای خروشان دریاهای کشور به یک مدیریت سالم و به کارگیری راهکارهایی که بتواند برای استفاده همه جانبه از آبهای کشور مؤثر باشد نیاز است.

طوری که مسئولان وزارت انرژی و آب در مورد کارگیری آبهای خروشان دریاهای کشور که این آبها به پنج زون تقسیم گردیده اظهار می دارند، لازم است تا آبهای خروشان دریاها با اعمار بندهای آبگردان در عرصه زراعت و بندهای تولید برق به خاطر رفع مشکل مردم از کمبود برق با اتخاذ تدابیر همه جانبه و پلان های درازمدت و کوتاه‎مدت تحت بررسی قرار گیرد وبه کمک کشورهایی که به سرمایگذاری روی بندهای برق آمادگی دارند و علاقه مندی نشان داده اند تلاش صورت گیرد و با اعمار پروژه های بزرگ بندهای برق و آبگردان در ساحاتی که زمین های زراعتی وافر موجود است، از جمله زمین های دشت بکوا در ولایت هلمند، که با اعمار بند کجکی دوم می شود که صدها هکتار زمین بایر را تحت کشت قرار داد و هزاران خانواده را از بیکاری نجات بخشید و مصروف کشت کار در عرصه زراعت ساخت.

خوشبختانه که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در سفر اخیرش به ولایت هلمند در رابطه به تشدید بخشیدن اعمار بند دوم کجکی و تسریع هرچه بیشتر این بند با مسئولان دولتی در ولایت هلمند صحبت نمود. یقین و باور کامل وجود دارد که در صورت ایجاد و اعمار بندهای آبگردان به خاطر گسترش زراعت و مالداری و پروژه های پرورش ماهی هنگام با ساخت بندهای آبگردان زراعتی 

میتوان مشکل مردم را از نگاه غله جات و عرصه های کاریابی و زدودن بیکاری جوانان مرفوع ساخت و با پیاده شدن چنین راهکارها از یک طرف مشکل مردم را از نگاه غله رفع نمود و از جانب دیگر صفوف طولانی بیکاران را کوتاه ساخت و جوانان کشور را که به خاطر دستیابی به شغل و نجات از بیکاری به مهاجرت های اجباری متوسل می شوند و بالآخره یک تعداد آنان به دریاهای عمیق کشورهای خارج و اروپا غرق می شوند یا بالاثر حوادث خطرناک غیر مترقبه و ترافیکی زخمی و کشته می شوند نجات داد و از همه مهمتر افغانستان را در قطار کشورهای قرارداد که از نگاه گسترش زراعت که به عنوان ارتقاع دهنده اقتصاد به ترقی رسیده اند، افغانستان را نیز مانند کشورهای مترقی جهان که از نگاه گسترش زراعت و مالداری در مقام های بلند اقتصادی قرار دارند رساند.

متأسفانه که در طول سالیان گذشته نسبت به بروز جنگ های تحمیلی در عرصه اعمار بندهای آبگردان برای گسترش زراعت با استفاده از آبهای خروشان دریاها، طوری که نیاز بوده است فعالیت های چشم گیری صورت نگرفته است، ولی در چند سال اخیر برای اجیاد و اعمار بندهای برق و ذخایر آب های زراعتی اقداماتی تحت مطالعه قرار دارد و تا ندازه گام های مؤثری نیز با اعمار بندهای برق و آبگردان در ولایات پکتیا، هرات، نیمروز و پروان برداشته شده است.

ولی مردم ما از مسئولان حکومت وحدت ملی انتظار دارند که پروسه اعمار بندهایی که شامل پلان و پروژه ها قرار دارند، تلاش زیادتر به خرج دهند تا جنبه عملی پیدا کند و مردم کشورما از کمبود غله جات رنج نبرند.

گفته می شود که با استفاده درست از آب دریای خروشان که آب آن بیهوده هدر می‎رود می توان زمین های زیادی را با اعمار بندهای بزرگ و کوچک تحت کشت و زرع قرارداده و کشور خود را به گلستانی از سبزی و خرمی مبدل نمود، به شرط آنکه آبهای سرگردان درست مدیریت شوند.

نوری  هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید