روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برافراشتن بزرگترین بیرق ملی کشور به همت زنان درکابل

بزرگترین بیرق افغانستان که به همت شبکه زنان افغانستان آماده شده بود به مناسبت صدمین سالگرد استقلال کشور روز پنجشنبه با مراسم خاص درتپه وزیر محمداکبرخان برافراشته شد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دراین مراسم حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، ماری اکرمی رئیس  شبکه زنان افغان، شاهدخت هندیه و شاهدخت ناجیه دختران شاه امان الله خان، داکتر عالمه معین ارشد وزارت امور مهاجرین، زهره یوسف مشاورخانم اول کشور و تعداد زیادی از زنان و فعالان حقوق زن اشتراک کردند.

شاهدخت هندیه در رابطه به دستاورد های ملکه ثریا مادرش صحبت کرد و گفت: خدماتی که ملکه ثریا برای زنان کرده است از حوصله این مراسم به دور است که یکایک آنرا بیان کنم، اما این را باید گفت که نهضت زنان افغانستان مدیون خدمات ملکه ثریا است و امروز این نهضت هم صد ساله شده است.

شاهدخت هندیه از عشق و علاقه شاه امان الله پدرش نسبت به وطن، ترقی و تعالی افغانستان یاد کرد و گفت: آخرین کلمه یی که در زمان جان سپردنش به حق به زبان آورد، کلمه افغانستان بود.

دراین مراسم حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد و گفت ابتکار آماده کردن این بزرگترین بیرق سه رنگ را به  

رئیس  وهیئت شبکه زنان افغان تبریک می گویم. سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ علاوه کرد که شبکه زنان افغان همواره دررابطه به مسایل مختلف کشورابتکار کرده است واین بار نیز درپیوند به تجلیل از صدمین سالگرد استقلال کشور با تزیین بیرق سه رنگ کشور ظرفیت وتوانایی شان را به نمایش گذاشتند و به این ترتیب نقش شان را در تاریخ تجلیل از صدمین سالگرد استقلال کشور ثبت کردند.

حسینه صافی اضافه کرد: زنان با کاردسته جمعی در آماده کردن این بیرق به گونه یی، اتفاق و وحدت شان را به نمایش گذاشتند.

وی همچنان گفت: ما دو واقعه مهمی که آینده افغانستان را رقم می زند، درپیش رو داریم که یکی انتخابات و دیگری روند مذاکرات صلح است. دراین هردو رویداد ما زنان باید نقش بسیار مهم و معناداری ایفا کنیم تا دست آورد هایی که با خون هزاران افغان اعم از زنان ، مردان و کودکان حصول شده است، حفظ شود.

داکترعالمه معین ارشد وزارت امور مهاجرین، سپوژمی وردگ معین وزارت امور زنان، محبوبه سراج، شفیقه حبیبی و روشن څیرن اعضای شبکه زنان صحبت کردند وبهوضعیت کنونی کشور ازلحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اشاره کردند و خطاب به زنان گفتند که سرنوشت کشور و دستاورد های هژده

ساله آن وابسته به نقش فعال فرد فرد افغانستان است و باید در مذاکرات به آن معامله نشود. درخاتمه سندی که موقف زنان در روند مذاکرات را بیان کرد توسط مشعل یکتن از اعضای این شبکه خوانده شد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید