روزنامه ملی انیس

بحث مقامات ارشد امنیتی روی وضعیت امنیتی کشور

مسوولین ارشد سکتور امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در جلسه هفته‌وار خویش وضعیت عمومی امنیتی و تهدیدات احتمالی در کشور را ارزیابی نمودند.
در این جلسه، محافظت و تامین امنیت شاهراه و استفاده موثر از پلان‌های آماده‌شده را مورد بحث گرفته و تصامیم لازم برای آینده اتخاذ گردید.
در نشست دیروز همچنین مقامات ارشد امنیتی تهدیدات در سطح کشور را مورد ارزیابی قرار دادند و برای جلوگیری از ترور و اخاذی‌ها روی میکانیزم مشخص نیز بحث کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید