روزنامه ملی انیس

بحث رئیس جمهور با سرپرست وزارت تجارت و صنعت روی تجارت و ترانزیت منطقوی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر دیروز با اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در ارگ دیدار کرد.
در این دیدار رئیس جمهور کشور و سرپرست وزارت تجارت و صنعت، ضمن عید مبارکی در رابطه به تجارت و ترانزیت منطقوی، صادرات و واردات و همچنان برنامه های ملی اقتصادی بحث نمودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید