روزنامه ملی انیس

با نصب ترازوهای برقی گمرک تورخم به سیستم آسیکودا وصل شد

هدف از نصب این ترازوها، ایجاد شفافیت در جمع آوری عواید ملی، مبارزه علیه فساد اداری، بروکراسی٬ ثبت مشخصات و کنترول دقیق محموله‌های تجارتی می‌باشد.
آژانس باختر به نقل از خبرنامه وزارت مالیه خبر می‌دهد که عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه در مراسم افتتاح این ترازوها گفت: «با در نظرداشت تعهدات ما در بخش عصری سازی ادارات به خصوص منابع عوایدی، وزارت مالیه این را مسئولیت خویش می‌داند تا از طریق اصلاح روندهای کاری و انکشاف سیستم‌ها در روند جمع آوری عواید ملی شفافیت را تامین کند تا جلو فساد و خودسری‌ها گرفته شود. کار نصب این ترازوهای برقی در گمرک‌های تورخم، اسلام قلعه، نیمروز و اسپین بولدک نصب شد و در گمرک‌های حیرتان، آقینه، شیرخان بندر، دندپتان و ابونصر فراهی کار جریان دارد.»
سرپرست وزارت مالیه افزود: «نصب ترازوهای برقی و تجیهز گمرک‌ها با وسایل عصری مایه نگرانی حلقات مافیائی و یکی از کارهای مهم و اولویت وزارت مالیه است و این روند در تمام گمرک‌های کشور تطبیق خواهد شد.»
همچنان سرپرست وزارت مالیه گفت: ما با قاطعیت علیه فساد اداری مبارزه کرده و به مفسدان اجازه نخواهیم داد که عواید ملی ما را مورد دستبرد قرار دهند.
تمیم عارف مومند، معاون والی ننگرهار می‌گوید که نصب ترازوهای برقی از سوی وزارت مالیه یک اقدام نیک در راستای ایجاد شفافیت، سیستم سازی و مبارزه علیه فساد می‌باشد.
وی خواهان توجۀ حکومت به خصوص وزارت مالیه در بخش توسعه و انکشاف سیستم‌ها در بندر و گمرک تورخم شد.
داکتر مخلص محمد به نمایندگی از بخش خصوصی با استقبال از نصب ترازوی‌های برقی در گمرک تورخم در مورد مشکلات تجار ملی و بخش خصوصی صحبت کرد و از وزارت مالیه خواست تا در کنار رسیدگی به مشکلات شان، تسهیلات بیشتر را برایشان فراهم کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید