روزنامه ملی انیس

با مدیریت زمان میشود اعتماد را به دست آورد

کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ولایت های سرپل، سمنگان، نورستان، کنر و میدان وردگ را اعلام کرد.

با آنکه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در حدود یک ونیم ماه میگذرد، اما این کمیسیون در این مدت نتوانسته نتایج ابتدایی تمامی ولایت ها را اعلام کند که تأخیر در اعلام نتایج ولسی جرگه واکنش های متفاوت را به همراه داشته است.

شماری به این باور اند که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه از دو حالت خالی نیست، یعنی کمیسیون می خواهد با تأخیر در اعلام نتایج، دقت بیشتر در شمارش آرا داشته باشد تا همان شفافیت مطرح شده، جامه عمل بپوشد، اما برخی دیگر به این عقیده اند که ناهنجاری های زیادی در روند انتخابات وجود داشت که این ناهنجاری ها سبب گردید تا روند اعلام نتایج، زمانگیر گردد. 

اما اگر منصفانه و غیر جانبدارانه به قضیه دقت کنیم، تعدد نامزدان ولسی جرگه در سطح کشور به ویژه در شهر کابل در این دور انتخابات، بی پیشینه بود که این خود در کار کمیسیون، سکتگی ایجاد کرد، اما با آنهم مردم افغانستان انتظار دارند تا از فلتر کمیسیون اشخاص مستحق با رأی پاک مردم به خانه ملت راه یابند، زیرا از یکسو با دقت در شمارش آرا ولو اگر زمانگیر هم باشد، می تواند اعتماد از دست رفته نسبت به کمیسیون انتخابات دوباره اعاده گردد و از جانبی هم اعتماد و باور مردم نسبت به اشتراک در انتخابات آینده را تقویت بخشد، چون انتخابات یک روند ملی است که باید نسبت به آن ملی نگریسته شود و از نفوذ پذیری ها در امان بماند.

هرچند این روند در بعضی حالات با چالش هایی به همراه بود و مسئولان کمیسیون نیز به پاره مشکلات و خلا ها اعتراف کردند، اما با اعتراف کردن نمی توان کم کاری ها را کتمان کرد، در حالی که ما ادعای دستاورد های بزرگی را در هفده سال پسین داریم که برگزاری چندین انتخابات، ایجاد حکومت مردم سالار و دموکرات را بخشی از این دستاورد ها می دانیم که باید در حفظ این دستاورد ها در شعار نه، بلکه در عمل ثابت سازیم که به تعهدات خود متعهد هستیم و قناعت مردم را که در عالمی از دشواری ها به سوی صندوق های رأی دهی رفتند و با استعمال رأی شان مردم سالاری را تمثیل نمودند به دست آوریم.

از اینرو تأخیر در اعلام نتایج انتخابات زیبنده حال مردم افغانستان نیست، زیرا بیشتر از این تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه پرسش هایی را در اذهان عامه خلق می کند.

بناءً در شرایطی که وضعیت سیاسی بیشتر تدبیر می طلبد باید مسئولان کمیسیون با مدیریت زمان این روند ملی و دموکراتیک را بدون انتظار بیش از حد به پایان برسانند تا دموکراسی و مردم سالاری آسیب نبیند.

ممکن است شما دوست داشته باشید