روزنامه ملی انیس

با سخنان واهی، اذهان عامه را مغشوش نسازید

تبدیل کردن بدی به نیکی و یا تعویض دشمنی به دوستی و یا هم جانشینی صلح به جای جنگ و امثالهم با استعداد، عقل، علم، درایت و صداقت فردی و رهبری پیوند نا گسستنی دارد که  حرمت به انسانیت و خود گذری را به نمایش می گذارد و به این طور هرگونه زشتی، بدنگری، خیره سری و قتل و خشونت را از میان انسان های جامعه  و جهان بشریت، کاهش داده و سرانجام از بین می برد.

بهترین راه و منطقی ترین روش که قرآن عظیم الشأن برای تبدیلی دشمنی به دوستی نشان می دهد این است که ( انسان بدی را با نیکی پاسخ دهد) که این امر سبب تحریک عاطفه طرف مقابل گردیده و در نتیجه دشمنی به دوستی مبدل می گردد.

روی این اساس چه بهتر است که ما انسان ها دستورات کلام الهی،  پیشنهادات عالمان و اندرزهای خردمندان و اربابان سخن را آویزه گوش و انگیزه هوش خود  نماییم تا آگاهانه به شأن انسانی و شوکت انسانیت حرمت بگذاریم.

معمولاً از زندگی فردی و خصوصی  گرفته تا سطح کشور و سایر ممالک جهان ما شاهد تنش ها، خشونت ها، جنگ ها و… هستیم که در فرجام ظواهر این چنین جنایت و جنگ ختم می گردد، اما در کشور جنگ زده وماتم نشسته ما، علاوه بر اینکه جنگ و خشونت خاتمه نمی یابد بلکه با گذشت هر روز با طرح و سناریوی جدیدی که توسط دشمنان این سرزمین تدوین میابد، جنگ و خشونت در کشور ما شدت پیدا می کند و با تأسف از مردم درد دیده ما قربانی های بی شماری می گیرد، دلیلش به عقیده آگاهان امور دینی این است که ما خان نعمت را پشت پا می زنیم، همین که از قدرت کنار رفتیم و یا نظر به ملحوظاتی ما را کنار زدند، چشم ها را بسته، دهان باز، بدون اینکه اندک تمکین نماییم که چه کسی قربانی این حرف های ما میگردد و شخصیت چه کسی به تاراج می رود به ناسزا گویی آغاز می کنیم که با تأسف با اندک زمان تعفن این سخنان ما، فضای رسانه های مجازی را تسخیر می کند.

با تأسف باید گفت که این روزها تصویر و متن های واهی افرادی که خود را مقام های پیشین حکومت معرفی می کنند در رسانه های مجازی دست به دست می شود و موج گسترده از انتقادها را به همراه داشته است.

هرچند شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صفحه فیسبوک خود در واکنش به این اظهارات گفته است که جنگ روانی هدف مند به هدف تخریب افراد و دستگاه های حکومت آغاز شده است، که در این شکی نیست که کاستی ها در حکومت وجود دارد، اما تخریب شخصیت ها ودستگاه حکومتی اکنون به هدف سیاسی صورت می گیرد.

بناءً در شرایط کنونی که مردم کشور ما در وضعیت اسفبار قرار دارند، ضرورت است تا همه دست به دست هم داده فرهنگ تسامح و تساهل را ترویج و به دستور کلام الهی بدی را به نیکی پاسخ دهیم، نه اینکه با از دست دادن منافع شخصی، آگاهانه و یا ناآگاهانه با اظهارات واهی اذهان عامه را مغشوش و به آسیاب دشمن آب بریزیم و فضای تعصب و تمامیت خواهی را چنان گسترش دهیم وخود را حق به جانب بدانیم و یا هم شماری از جوانان احساساتی و ناآگاه را به دنبال خود بکشانیم که هم خداوند سبحان و هم ملت آگاه و با دیانت کشور ما را ازدیده قدر بیاندازند و خط بطلان برجبین ما بکشند، زیرا مردم افغانستان مردم دیروز نیستند، بلکه گذشت زمان، کسب تجارب تلخ چند دهه جنگ و دربدری چنان آنان را آبدیده ساخته که دیگر فریب این و آن  و متن های فیسبوکی را نخواهند خورد.

پس ای هموطن من در اوضاع و احوال بحرانی کشور، ما نباید آیه های یأس و ناامیدی را برای مردم خویش بخوانیم و از کاه کوه سازیم، بلکه مسایل شخصی را کنار گذاشته همدلی و همبستگی خود را استحکام بخشیم ونظام کنونی را که با خون هزاران جوان این میهن آبیاری و به ثمر نشسته را حمایت کنیم تا در برابر هر گونه ناهنجاری ها و پدیده های مخوف وارداتی، هچنان ناملایمات موجود در کشور، مشترکاً با هم مبارزه نماییم تا به پای خویش بایستیم.

بناءً طبق وعده خداوند عزوجل : ترجمه: هر گاه خود یک جامعه و مردم تغییری را در حال خویش ایجاد نکنند، خداوند به آنها کمک نخواهد کرد.

پس بیایید که صادقانه، آگاهانه و خردمندانه بدون مسایل قومی، سمتی، لسانی، مذهبی و منافع شخصی وحزبی، در صدد نجات افغانستان از منجلاب بدبختی براییم تا پیش از اینکه در پیشگاه خداوند سبحان و وجدان بشریت و مردم رنجدیده و زجر کشیده افغانستان که صلح، همزیستی و ثبات دایمی نیاز دارند، شرمنده نباشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید