روزنامه ملی انیس

با ساخت پلی دربغلان مشکلات دوهزار خانواده رفع میشود

کار ساخت یک پل موتر رو از جانب بنیاد آغاخان در مربوطات ولسوالی دوشی بغلان آغاز شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این پل موتررو درقریه علم علی، بالای دریای ولسوالی دوشی به درازای چهل و پنج متر و پهنای هفت متر درمدت یکسال به هزینه دوصد و پنجاه هزار دالر امریکای ازطرف بنیاد آغاخان اعمار میشود . وی گفت این پل مشکلات  دوهزار خانواده در شش قریه را رفع میکند. والی بغلان حین آغاز کار ساخت این پل با ابراز قدردانی از روحیه همکاری باشندگان ولسوالی دوشی در راستای تامین امنیت ساحات شان ازاین اقدام بنیاد آغاخان به نیکویی یاد کرد و نقش آن بنیاد را درحفظ و تقویت وحدت ملی بین اقوام بغلان مهم خواند.

ممکن است شما دوست داشته باشید