روزنامه ملی انیس

با بهانه‌ها، فرصت‌ها را از دست ندهید

گروه طالبان پس از اعلام فهرست هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه گفته اند که طالبان برای گفتگو با جهت های مؤثر افغانی آماده اند، اما تا کنون به گفته طالبان یک تیم با صلاحیت، همه شمول و صلح خواه برای گفتگو با این گروه، تعیین نشده است.

به دنبال اعلامیه طالبان وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و ستراتیژیک، روز یکشنبه ۱۰ حمل در یک نشست خبری گفت که هیئت افغانستان فراگیر است، زیرا در ترکیب آن عالمان، فعالان مدنی، زنان، نمایندگان احزاب سیاسی و حکومت افغانستان حضور دارند، همچنان وی با تأکید براین که طالبان نباید بهانه گیری کنند، گفت که اگر در هر مرحله مذاکرات صلح بهانه های جدیدی، جستجو و مطرح گردد، پروسه صلح با این شیوه، پیشرفتی نخواهد داشت.

گروه طالبان در حالی هیئت مذاکره کننده جانب دولت افغانستان را رد می کنند که این هیئت پس از رأیزنی های زیاد با اقشار مختلف و تأثیرگذار جامعه، شکل گرفته است، همچنان ایالات متحده امریکا که توافقنامه صلح را با طالبان امضا کرده از این هیئت نیز استقبال نموده و خاطرنشان ساخته که امریکا مذاکرات میان طالبان و هیئت افغانستان را تسهیل خواهد کرد.

گفتنیست دفتر شورای امنیت ملی به تازگی با نشر اعلامیه از برگزاری سومین کنفرانس ویدیویی گروه ابتدایی تماس دولت با اعضای طالبان و مسئولان زندانیان این گروه در حضور نمایندگان امریکا و قطر خبر داده و خاطرنشان نموده که در این کنفرانس توافق شده است که طالبان هیئتی را با حمایت سازمان جهانی صلیب سرخ به کابل اعزام کنند، همچنان در اعلامیه شورای امنیت ملی نیز آمده که دولت از هیئت طالبان در بگران میزبانی می کند تا به این ترتیب کار رهایی زندانیان تداوم یابد و در پی سفر این هیئت به کابل دو جانب رو به رو باهم ببینند و بحث فنی نمایند، اما حالا طالبان به گفته وحید عمر بهانه گیری می کنند در حالی که ترکیب هیئت جانب کابل علاوه بر این که همه شمول است، مربوط به طالبان نیز نمی گردد.

بنابرین مردم افغانستان از جناح های درگیر جنگ به ویژه طالبان این انتظار را دارند تا به خاطر حسن نیت و ایجاد فضای اعتماد دست از خشونت بردارند و به حمله های مسلحانه شان پایان دهند، زیرا امروز نه تنها ادامه جنگ و خشونت مردم افغانستان را در تنگنا قرار داده، بلکه گسترش ویروس کرونا در کشور نیز، همه را یکسان تهدید می کند.

بناءً برای جلوگیری از شیوع این ویروس کشنده، نیاز به همکاری همه طرف ها و آتش بس دایمی است تا نهادهای صحی وزارت صحت عامه کشور بتوانند تدابیر پیشگیرانه را در تمامی نقاط افغانستان به خاطر شیوع و گسترش ویروس کرونا اتخاذ و به علاج مبتلایان این ویروس نیز برسند.

ممکن است شما دوست داشته باشید