روزنامه ملی انیس

با انجام این چنین حملات، مانع رشد کشور شده نمی توانید

همزمان با تشدید خشونت ها و ادامه سریال پیچیده مذاکرات صلح، انفجارهای ددمنشانه و هولناک تروریستان علیه دانش آموزان، دانشمندان و عالمان دین، شهروندان کشور را نهایتاً نگران ساخته و از نهادهای امنیتی کشور می خواهند که جلو همچو اعمال غیر انسانی و اسلامی، آنهم در مناطقی که بیشتر مردم آن همکار نظام اند و از آن حمایت می کنند را بگیرند.
شهروندان کشور در این روزهای پسین شاهد چندین انفجار کنار جاده یی آنهم برعلیه افراد ملکی و کادرهای علمی و صحی کشور در مسیر شاهراه پر ازدحام شمال کابل بوده اند که بدون شک این حمله ها نشانگر آن است که دشمنان علم و ترقی کشور به شکل بزدلانه این بار دانش آموزان، دانشمندان، نخبگان علمی و عالمان دین را به هدف تضعیف جامعه علمی کشور، نشانه گرفته اند.
تروریستان جنایت پیشه عصر روز شنبه در مربوطات ولسوالی بگرام ولایت پروان، موتر عامل استادان و محصلان پوهنتون البیرونی را هدف انفجار ماین کنار جاده قرار داده که از اثر این حمله ۴ تن شهید و ۱۱ تن دیگر مجروح گردیدند که این حمله واکنش های زیادی را در سطح کشور به همراه داشت.
رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این حمله تروریستی گفته است که دشمنان افغانستان یکبار دیگر ضدیت شان را با علم، دانش، ترقی و تعالی کشور نشان دادند، همچنان وی تصریح نموده که تروریستان با انجام این گونه جنایات شان، نمی توانند عزم و اراده استادان و دانشمندان ما را برای تربیت نسل آینده، تضعیف نمایند، داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز این حمله را عمل ددمنشانه، ضد انسانی و یک جنایت بشری خوانده، حمله بر کاروان دانش و دانش آموزان را دشمنی آشکار با افغانستان مترقی، توسعه یافته و ایستاده روی پای خودش می داند، همچنان کاربران شبکه های اجتماعی نیز به ادامه چنین حمله ها واکنش نشان داده و عاملان این گونه جنایات را، دشمنان ترقی و تعالی افغانستان دانسته اند و از نهادهای امنیتی به ویژه کشفی کشور خواسته اند که جلو همچو حملات را که از نخبگان علمی، سیاسی، اجتماعی و جامعه مذهبی ما، قربانی می گیرد را، بگیرند، زیرا نظر به حوادث اخیر و شکست های پی هم دشمنان وطن در میدان های جنگ، دیده می شود که این بار مکتب، مسجد و پوهنتون در تیر رس این گروه قرار گرفته و سعی می کنند که دیگر آواز حق، حق طلبی و قلم رسا در مقابل جنایات و جنایت پیشگان برای همیش از حرکت بازماند، اما بدانند که با این دیدگاه و اقدام شان به بی راهه رفته اند و این خون های ریخته شده ناحق، روزی دامان این جباران و حامیان آنان را خواهد گرفت که به یقین آن روز دور نخواهد بود.
بنابرین مردم افغانستان علاوه بر این که از نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه کشفی می خواهند که جلو جنایتکاران را بگیرند از آنعده شخصیت هایی که در این مناطق از نفوذ بیشتر برخور دار اند، نیز می طلبد که به جنایت پیشگان و نفوذی های دشمن بیشتر از این مجال ندهند تا مناطق امن شهروندان مسئول و محافظان نظام را زیر سوال ببرند.
بناءً سعی کنند تا با تأمین امنیت مناطق شان این را ثابت سازند که به یقین از نفوذ قابل ملاحظه یی برخوردار اند و دشمن دیگر نمی تواند با هدف شوم خود که ایجاد رعب و وحشت درمیان مردم است، دست یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید